Η Aegean Airlines έγραψε το 200 στον αέρα

25 Μαρτίου: Η Aegean Airlines έγραψε το 200 στον αέρα πάνω από την Πελοπόννησο για τα διακόσια χρόνια της ελληνικής επανάστασης.

25 Μαρτίου: Η Aegean Airlines έγραψε το 200 στον αέρα πάνω από την Πελοπόννησο για τα διακόσια χρόνια της ελληνικής επανάστασης.

25 Μαρτίου: Η Aegean Airlines έγραψε το 200 στον αέρα – Πάνω από την Πελοπόννησο για τα διακόσια χρόνια της ελληνικής επανάστασης το αεροπλάνο Airbus A320 (SX-DNE) της εταιρείας έκανε πορεία που σχημάτισε τον αριθμό 200.

25 Μαρτίου: Η Aegean Airlines έγραψε το 200 στον αέρα πάνω από την Πελοπόννησο για τα διακόσια χρόνια της ελληνικής επανάστασης.