Ένοπλες Δυνάμεις: SPECTRA, η πολυφασματική ενσωματωμένη αμυντική σουίτα που έχει αναπτυχθεί από την Thales σε συνεργασία με την MBDA. Το SPECTRA λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητικά συστήματα, λέιζερ και υπέρυθρη ακτινοβολία, χρησιμοποιώντας έξυπνη τεχνολογία για την συγχώνευση δεδομένων από πολυφασματικούς αισθητήρες. Το SPECTRA επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνει από τις τρεις σουίτες αισθητήρων που διαθέτει και ενεργοποιεί...

Ένοπλες Δυνάμεις: SPECTRA, η πολυφασματική ενσωματωμένη αμυντική σουίτα που έχει αναπτυχθεί από την Thales σε συνεργασία με την MBDA.

Το SPECTRA λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητικά συστήματα, λέιζερ και υπέρυθρη ακτινοβολία, χρησιμοποιώντας έξυπνη τεχνολογία για την συγχώνευση δεδομένων από πολυφασματικούς αισθητήρες.

Το SPECTRA επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνει από τις τρεις σουίτες αισθητήρων που διαθέτει και ενεργοποιεί τα σχετικά αντίμετρα, με βάση τα δεδομένα μίας ενσωματωμένης «βιβλιοθήκης απειλών».

Εκτός από την προστασία των Rafale, το SPECTRA συγκρίνει τις απειλές που αντιλαμβάνεται και ενημερώσει με νέες πληροφορίες την βιβλιοθήκη απειλών που διαθέτει.

Μάλιστα τα δεδομένα του SPECTRA μπορούν να μεταφερθούν μετά την επιστροφή του αεροσκάφους στη βάση σε υπολογιστές, για πιο λεπτομερή ανάλυση στο επίγειο κέντρο υποστήριξης.

Με αυτόν τον τρόπο οι βασικές βιβλιοθήκες απειλών που διαθέτουν τα Rafale μπορούν να ενημερώνονται συνεχώς και να χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα δεδομένα σε επόμενες αποστολές.