Συνέλεξε πέντε κουπόνια από το εξώφυλλο της εφημερίδας από τις 22 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου και διεκδίκησε το αγαπημένο ποδοσφαιράκι που μεγάλωσε γενιές και γενιές!

Οι εκπλήξεις και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ στο Sportime,  όπως φαίνεται από τον τελευταίο μεγάλο διαγωνισμό, στον οποίο θα κληρωθούν 15 Subbuteo!

To Sportime σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις δικό σου το πιο διάσημο παιχνίδι επιτραπέζιου ποδοσφαίρου, Subbuteo. Ετοιμάσου για ώρες ατέλειωτης διασκέδασης παρέα με το επιτραπέζιο που λάτρεψαν γενιές και γενιές.

Αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς νικητές συνέλεξε 5 κουπόνια από το εξώφυλλο της εφημερίδας με διαφορετική ημερομηνία και ταχυδρόμησε τα στην παρακάτω διεύθυνση: Ιφιγενείας 47, Ν. Ηράκλειο Αττικής Τ.Κ. 14122

Τα κουπόνια μπορείς να τα κόψεις από το εξώφυλλο της εφημερίδας από τις 22/06 έως τις 06/07.  Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όσων αποστείλουν τα κουπόνια έως τις  13/07. Η κλήρωση για την ανάδειξη των 15 νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 20/07 στα γραφεία της εφημερίδας.

Ακολουθούν αναλυτικά ο όροι του διαγωνισμού:

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Subbuteo

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «RISE ENTERTAINMENT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΑΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής (Ιφιγενείας αρ.47)  διοργανώνει την προωθητική ενέργεια  με έπαθλο επιτραπέζια παιχνίδια  Subbuteo.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας του. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και στην Δωροθέτρια Εταιρεία, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών καθώς και οι ανήλικοι. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.. Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να συγκεντρώσετε συνολικά πέντε (5) κουπόνια από διαφορετικά φύλλα έκδοσης της εφημερίδας Sportime (κανένα δεν θα πρέπει να αφορά ίδια ημεροχρονολογία) και να τα ταχυδρομήσετε με δαπάνες σας στην διεύθυνση Ιφιγενείας 47 Ηράκλειο Υπόψιν Εμπορικού Τμήματος, εκτυπώνοντας και συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής αναφέροντας το όνομα, το επώνυμο, την διεύθυνση, την ηλικία και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας. Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους. Για την συμμετοχή δεν βαρύνεστε με έξοδα.
 3. Ο Διαγωνισμός διαρκεί από 22/6/2018 έως και 06 /7/2018. Θα γίνονται δεκτές οι συμμετοχές που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς έως 14/7/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
 4. Όλες οι συμμετοχές θα συγκεντρωθούν και οι έγκυρες συμμετοχές θα καταγραφούν σε λίστα (database). Την 18η ΙΟυλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί  ηλεκτρονική κλήρωση, με τη μέθοδο random. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρίσταται κατά την πραγματοποίηση της κληρώσεως αφού προηγουμένως, για λόγους ασφαλείας, ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τα όργανα της εταιρείας προκειμένου να διασφαλισθεί κατάλληλος χώρος. Συνολικά θα αναδειχθούν δέκα πέντε (15) νικητές. Έκαστος νικητής κερδίζει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι SUBBUTEO, κατασκευής και εμπορίας της εταιρείας Giochi Preziosi. Μετά την ανάδειξη των νικητών η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει μαζί τους στο τηλέφωνο επικοινωνίας που δήλωσαν και θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο τους απο τα γραφεία της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με έξοδα αποστολής του επάθλου. Μετά την παραλαβή του επάθλου, οι νικητές δεν δύνανται να επικαλεστούν βλάβη, καταστροφή ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων του παιχνιδιού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας από τον νικητή και τον /την συνοδό άλλως το δώρο ακυρώνεται.
 5. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών, δεν  πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ) τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και σε περίπτωση που κανείς από τους νικητές δεν πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο σε έτερο Συμμετέχοντα ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.
 6.  Κάθε δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ή υπηρεσίες ούτε τροποποιούνται οι ημεροχρονολογίες ή οι ώρες πραγματοποίησης του ταξιδίου.
 7. .  Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.  Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την  Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού και μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα στοιχεία θα καταστραφούν.Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης ή διόρθωσης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό μόνο για την περιφέρεια της Ελλάδας και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210-6871000 , φαξ 210-6871001 και στο email: [email protected]. Η Διοργανώτρια έχει λάβει κάθε απαιτούμενο οργανωτικό, διοικητικό και τεχνικό μέτρο για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων και τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 8. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την απόλυτη κρίση της με ανακοίνωση της σχετικής αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας της, αναθεώρηση των παρόντων όρων και ενημέρωση του κοινού. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων
 9. Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθούν κατά την κρίση της σε οποιοδήποτε μέσο οποτεδήποτε. Οι συμμετέχοντες/νικητές στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και μέσω digital assets, web-site & FB/ΤW page.
 10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων,  και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.
 11. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 12. Οι όροι συμμετοχής που θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.sportime.grκαθ΄όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση σύμφωνα με τα ανωτέρω γνωστοποιώντας κάθε τροποποίηση.

 

#Tags: