Εορτολόγιο Δευτέρα 17 Μαΐου: Σήμερα η Εκκλησία τιμά και γιορτάζει μεταξύ άλλων τη μνήμη του Αγίου Ανδρόνικου και της Αγίας Ιουνίας!

Εορτολόγιο Δευτέρα 17 Μαΐου: Οι άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία συγκαταλέγονται ανάμεσα στους εβδομήκοντα Αποστόλους του Κυρίου μας, τους οποίους εορτάζουμε στις 4 Ιανουαρίου.

Συνεργάσθηκαν με τον Απόστολο Παύλο, για τους οποίους γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ασπάσασθε Ανδρόνικον και Ιουνίαν τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινες είσιν επίσημοι εν τοις αποστόλοις, οι και προ εμού γεγόνασιν εν Χριστώ»(Προς Ρωμαίους, ιστ’ 7).

Δηλαδή, χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους συμπατριώτες μου, που καταδιώχθηκαν και φυλακίσθηκαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν την αποστολή του κηρύγματος, και οι όποιοι μάλιστα προσήλθαν στο Χριστό πρωτύτερα από μένα.

Πηγή: Saint.gr

Εορτολόγιο Δευτέρα 17 Μαΐου

Άγιος Αθανάσιος ο Νέος, ο Θαυματουργός επίσκοπος Χριστιανουπόλεως

Άγιοι Σολόχων, Παμφαμήρ και Παμφυλών

Όσιοι Νεκτάριος και Θεοφάνης οι αυτάδελφοι κτήτορες της Μονής Βαρλαάμ ….

Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου

Άγιος Θεοδώρητος ο Πρεσβύτερος

Μνήμη της Αλώσεως και πυρπολήσεως της Ιερουσαλήμ από τους Πέρσες

Μετακομιδή των ιερών λειψάνων του Οσίου Αδριανού

Άγιος Νικόλαος ο Μεγαλομάρτυρας

Όσιος Θεοφάνης ο Μυροβλύτης Επίσκοπος Σολέας, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Άγιος Ελεάζαρος

Όσιος Ιωνάς της Οδησσού

Όσιος Μαϊδούλφος

Σήμερα 17/5 γιορτάζουν οι: Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *, Ιουνία, Γιουνία, Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων

Σήμερα 17/5 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:12π.μ. και θα δύσει στις 8:30μ.μ.

Διαβάστε επίσης:

Η ατζέντα της ημέρας (17/5)