Σάββατο 23 Οκτωβρίου Εορτολόγιο: Σήμερα η εκκλησία τιμά μεταξύ άλλων τη μνήμη του Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου, πρώτου επισκόπου.

Σήμερα Σάββατο 23 Οκτωβρίου η εκκλησία τιμά μεταξύ άλλων τη μνήμη του Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου, πρώτου επισκόπου.

Εορτολόγιο Σάββατο 23 Οκτωβρίου: Η παράδοση αναφέρει ότι ήταν ένας από τους γιους του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα, γι’ αυτό ονομαζόταν αδελφός του Κυρίου.

Η συγγενική του, όμως, σχέση με τον Κύριο δεν είναι ομόφωνα καθορισμένη. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος έγινε πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και είναι αυτός που έγραψε την πρώτη Θεία Λειτουργία της χριστιανικής Εκκλησίας.

Ο Ιάκωβος, λοιπόν, ποίμανε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων με δικαιοσύνη, με γενναία στοργή και στερεότητα στην πίστη. Αυτό όμως, εξήγειρε τη μοχθηρία και την κακουργία των Ιουδαίων. Αφού τον έπιασαν, τον έριξαν πάνω από το πτερύγιο του Ναού, και ενώ ακόμα ήταν ζωντανός, τον αποτελείωσαν με άγριο κτύπημα ροπάλου στο κεφάλι.

Έργο του Ιακώβου είναι και η Καθολική Επιστολή του στην Καινή Διαθήκη, στην οποία να τι μας συμβουλεύει, σχετικά με το πως πρέπει να χειριζόμαστε το λόγο του Θεού: «Γίνεσθε ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς» (Επιστολή Ιακώβου, α’ 22). Δηλαδή να γίνεσθε εκτελεστές και τηρητές του λόγου του Θεού και όχι μόνο ακροατές. Και να μη ξεγελάτε τον εαυτό σας, με την ιδέα ότι είναι αρκετό και μόνον να ακούει κανείς το λόγο.

Τέλος, η μνήμη του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, φέρεται και την Κυριακή μετά την Γέννηση του Χριστού, μαζί με τη μνήμη του Δαβίδ του Προφήτου και Ιωσήφ του μνήστορος, συνοδευόμενη με το ακόλουθο δίστοιχο: «Σὺ τέκτονος παῖς, ἀλλ᾿ ἀδελφὸς Κυρίου, τοῦ πάντα τεκτήναντος, ἐν λόγῳ, μάκαρ». Τελείται δε αύτω η Σύναξις εν τω σεπτώ αυτού Ναώ το όντι ένδοθεν της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Χαλκοπρατείοις.

Πηγή: Saint.gr

Εορτολόγιο Σάββατο 23 Οκτωβρίου:

Άγιος Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

Όσιος Πετρώνιο

Όσιος Νικηφόρος

Όσιος Μακάριος ο Ρωμαίος

Άγια Δύο Παιδιά

Ανακομιδή Ιερών λειψάνων του Αγίου Ιακώβου του Δίκαιου

Σήμερα 23/10 γιορτάζουν:  Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα

Σήμερα 23/10 ο ήλιος ανέτειλε στις 7:42 π.μ. και θα δύσει στις 6:38 μ.μ.