Στα παιδιά είναι αφιερωμένο το Doodle της Google, σήμερα πρώτη ημέρα του Ιουνίου.

Google Doodle 1/6: Η Παγκόσμια Συνέλευση για την ευημερία του παιδιού της Γένοβας έχει καθιερώσει από το 1925 την 1η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα του παιδιού.

Παράλληλα υπάρχει και η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση το ΟΗΕ και γιορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου.

Εκατομμύρια παιδιά, σε ολόκληρο τον κόσμο, ζουν σε συνθήκες, όπως είναι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Η παιδική εργασία αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού και έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει την ανάπτυξη τους, οδηγώντας τα δυνητικά σε δια βίου σωματική ή ψυχολογική βλάβη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η ατζέντα της ημέρας (1/6)

Έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει μία ισχυρή σχέση μεταξύ φτώχειας και παιδικής εργασίας, ενώ η παιδική εργασία με τη σειρά της διαιωνίζει τη φτώχεια κρατώντας τα παιδιά των φτωχών μακριά από την εκπαίδευση και την προοπτική για κοινωνική άνοδο.

Αυτή η μείωση του ανθρώπινου κεφαλαίου έχει συνδεθεί με την επιβράδυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Πρόσφατη μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας έδειξε ότι η εξάλειψη της παιδικής εργασίας και η ανάπτυξη της οικονομίας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερα από το κόστος, ως επί το πλείστον συνδεδεμένα με επενδύσεις σε καλύτερη εκπαίδευση και κοινωνικές υπηρεσίες.

Το Google Doodle 1/6 είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια ημέρα του παιδιού.