Διαβάστε τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό

Η ανώνυμη εταιρία «RISE ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ», εδρεύουσα στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Ιφιγενείας αρ.47 με ΑΦΜ 800615985 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (στο εξής Διοργανώτρια ή Διοργανώτρια) με τίτλο «Maggie & Bianca Fashion Friends.»

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

ΟΡΟΙ

 1. Η ΔΙΟΡΓΑΝΏΤΡΙΑ διοργανώνει ενέργεια «Maggie & Bianca Fashion Friends Διαγωνισμός» (εφεξής το «Πρόγραμμα»).
 2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από την ημεροχρονολογία Κυκλοφορίας του Τέταρτου Τεύχους του περιοδικού στην Ελλάδα μέχρι και 11/3/2019 ότε και θα παύσει η παραλαβή κουπονιών ανεξαρτήτως χρόνου αποστολής (εφεξής «Διάρκεια»). H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο site (www.sportime.gr) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στον τύπο και την τηλεόραση.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Simba Toys A.E., της Rainbow Srl και της ΔΙΟΡΓΑΝΏΤΡΙΑΣ, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού. Για συμμετοχή ανηλίκων απαιτείται η συναίνεση των κηδεμόνων τους.
 4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει α) να συμπληρώσει φόρμα συμμετοχής (κουπόνι) την οποία θα βρεί στο τέταρτο τεύχος του Περιοδικού Maggie And Bianca Fashion Friends και να συμπληρώσει ορθά το ονοματεπώνυμο, το κινητό του, την ηλικία του, την περιοχή κατοικίας του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση β) να αποστείλει ταχυδρομικά (με απλό ταχυδρομείο) στην έδρα της Εκδότριας-Διοργανώτριας, επί της οδού Ιφιγενείας αρ. 47 στο Ηράκλειο Αττικής (ΤΚ 14122) το κουπόνι συμπληρωμένο.
 5. Όλοι οι Συμμετέχοντες καταχωρούνται αμέσως σε λίστα σχετικά με τον διαγωνισμό και σύμφωνα με την παρ. 10 του παρόντος. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει δικαίωμα στην Διοργανώτρια καθ΄ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό.
 6. Συνολικά θα πραγματοποιηθεί μία κλήρωση η οποία θα λάβει χώρα την 13/3/2019 και ώρα 19:00 μεταξύ όσων συμμετέχουν και θα αναδειχθούν έξι (6) νικητές και ισάριθμοι επιλαχόντες. Έκαστος νικητής κερδίζει ένα βαλιτσάκι ομορφιάς. Οι νικητές θα πρέπει να παραλάβουν τα δώρα τους από την έδρα της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση ανάγκης αποστολής, ο Νικητής θα επιλέγει εταιρεία μεταφοράς και θα επιβαρύνεται το κόστος συσκευασίας και μεταφοράς. Μετά την παραλαβή του δώρου, η διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση διάθεσης ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος το οποίο δεν φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες.
 7. Έκαστος νικητής κερδίζει το ανωτέρω αναφερόμενο Δώρο, το οποίο αποτελείται από τις προπεριγραφόμενες παροχές. Το δώρο αυτό είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα και ο νικητής δεν έχει δικαίωμα επιλογής συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή ή η μη έγκαιρη αποδοχή του δώρου και υπόδειξη συνοδού, στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.
 8. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο στον επιλαχόντα νικητή ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.
 9. Έκαστος νικητής θα ειδοποιηθεί την 14η/3/2019 από τo Διοργανώτρια τηλεφωνικά ή δια ηλεκτρονικού μηνύματος στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία δήλωσε στην φόρμα συμμετοχής για το δώρο του και θα ζητηθεί από το νικητή να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του με σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση του Δώρου και το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και να δηλώσει τον συνοδό του. Με την τηλεφωνική κλήση ή την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρία τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή και συμμετοχή είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας του νικητή κατά την παράδοση. Σε περίπτωση που εντός 48 ωρών από την τηλεφωνική κλήση ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, ο νικητής δεν απαντήσει ή αρνηθεί την παραλαβή του δώρου ή σε περίπτωση που δεν προσέλθει για παραλαβή του δώρου κατά την καθορισθείσα από την Διοργανώτρια ημεροχρονολογία, τότε το δώρο ακυρώνεται για τον νικητή και η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα (αντιστοίχως κατά σειρά ανάδειξης) με τους αυτούς όρους (απάντηση και αποδοχή εντός 48 ωρών από την ειδοποίησή του). Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα μετά την πάροδο 48 ωρών από την σχετική ειδοποίησή του να ζητήσει την παράδοση του δώρου.
 10. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την  Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια και η συνεργαζόμενη με αυτήν – για τους σκοπούς συλλογής των στοιχείων- εταιρεία και η οποία θα διαγραφεί μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων και την παραλαβή των δώρων από όλους τους νικητές. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και διόρθωσης των στοιχείων τους και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997 οποτεδήποτε με απλή ηλεκτρονική επιστολή προς την ηλεκτρονική διεύθυνση www.sportime.gr. (info@sportime.gr ή με φάξ στο 210-6871001). Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια εταιρεία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Διοργανώτρια: • να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR  και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την ανάδειξη του νικητή.
 11. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της.
 12. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.
 13. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης άσχετων με το συμμετέχοντα στοιχείων ή χρήσης διαδικτύου τρίτου προσώπου και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του διαδικτύου από ανήλικο, δίχως την ρητή συναίνεση του γονέα – κηδεμόνα του. Σε περίπτωση δε, που αναδεχθεί νικητής ο οποίος είναι κάτω των 18 ετών, απαιτείται ρητή έγγραφη συναίνεση των γονέων του, για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό και την ανάδειξή του, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάληψη του δώρου είναι ο γονέας / οι γονείς ως ανωτέρω ορίζεται. Οι εταιρείες του Ομίλου ΔΙΟΡΓΑΝΏΤΡΙΑ δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή την υποβοήθηση στην συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού για την αποδοχή των όρων συμμετοχής επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, δεν ευθύνονται για οπoιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
 14. Η ευθύνη της Διοργανώτρια περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου χωρίς να ευθύνεται για την κατάσταση του Δώρου.
 15. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.
 16. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του αλλά και χρήσης του δώρου μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό ρητά υπόσχονται, δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν καμία βλάβη στην Διοργανώτρια του Διαγωνισμού και ειδικότερα έκαστος εκ των νικητών απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να προβαίνει σε ενέργειες, δηλώσεις, συμπεριφορές, πράξεις και παραλείψεις που θίγουν την δημόσια εικόνα του ίδιου και της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού και οι οποίες δύνανται κατά την κρίση της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού να προκαλέσουν αρνητικά σχόλια και αρνητικές εντυπώσεις σε βάρος της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού.
 17. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια στην ΔΙΟΡΓΑΝΏΤΡΙΑ η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.
 18. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
 19. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους του παρόντος που αποτελεί και τον Κανονισμό του ενώ βρίσκονται αναρτημένοι στο.www.sportime.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου (Σόλωνος 77, 6947678049). Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και ο νικητής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την εταιρία Rise Ανώνυμη Εταιρεία Ψυχαγωγίας στο 2106871001  για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν  λεπτομέρειες για το διαγωνισμό η/και για το δώρο τους όπως επίσης και για την ακύρωση της συμμετοχής τους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο Site της. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
 20. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Ιστοσελίδας, τους Όρους διαγωνισμών, της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας καθώς και τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.