Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο “European University EurAka – Switzerland” προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα για υποψήφιους που θέλουν να αποκτήσουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό στους τομείς: Νομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Ψυχολογία, Ξενοδοχειακά – Τουριστικά, Φυσική Αγωγή & Προπονητική και Θεολογία. Οι υποψήφιοι επιλέγουν το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει, φοιτούν...

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο “European University EurAka – Switzerland” προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα για υποψήφιους που θέλουν να αποκτήσουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό στους τομείς: Νομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Ψυχολογία, Ξενοδοχειακά – Τουριστικά, Φυσική Αγωγή & Προπονητική και Θεολογία.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει, φοιτούν στο City Unity College σε ελληνόφωνα τμήματα και αποφοιτούν από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, το οποίο απονέμει τα πτυχία και τους μεταπτυχιακούς τίτλους σε όσους ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους.

Συνεργασία CUC με το European University EurAka – Switzerland

Το European University EurAka – Switzerland προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένες πανεπιστημιακές σπουδές που πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές της ελβετικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία έχει εξαιρετική φήμη σε παγκόσμιο επίπεδο για την αριστεία της, ενώ σύμφωνα με το «Universitas 21 (U21) Ranking of National Higher Education Systems between 2012 and 2018» κατέχει τη 2η θέση κατάταξης ανάμεσα σε 50 χώρες, σε ανώτερη θέση ακόμη και από την Αμερικανική και τη Βρετανική εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα,

  • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του QS Zurich AG (Ελβετική Υπηρεσία Πιστοποίησης) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής άσκησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Μονάδες).
  • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του DeuZert, ιδρυτικού μέλους του IFCES, με ISO 29990 στην Εκπαίδευση, όσον αφορά τη διαχείριση εκπαιδευτικής ποιότητας για την ανώτατη/ πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
  • Εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και Κολλεγίων ανά τον κόσμο για να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι υψηλές προδιαγραφές εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που θέτει το Ελβετικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.
  • Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και αναγκαίες δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση σε ελκυστικές θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο.
  • Προσφέρει τη δυνατότητα πιστοποίησης Student Value +”, της προαιρετικής προσωπικής πιστοποίησης ISO 17024, ως ολοκληρωμένο μέρος διαφόρων προγραμμάτων σπουδών.
  • Πρωτοπορεί στην επιστημονική έρευνα εφαρμόζοντας ολιστικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
  • Το City Unity College είναι αδειοδοτημένο Κολέγιο από το Υπουργείο Παιδείας [Αριθμός Αδείας: 108276/ΙΑ/05-08-2013 (ΦΕΚ 2019/Β/16-08-2013) | Επικαιροποίηση 56203/Κ1/31-03-2017 (ΦΕΚ 1245/Β/11-04-2017)]
  • Πληροί τις προϋποθέσεις για επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων βάσει των ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012

Δείτε τα προσφερόμενα προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προϋποθέσεις εισαγωγής:

210 32 43 222 | info@cityu.gr | www.cityu.gr

Bachelor Degrees – Προπτυχιακά προγράμματα:

Νομική:

Διοίκηση Επιχειρήσεων:

Ψυχολογία:

Θεολογία:

Master Degrees – Μεταπτυχιακά προγράμματα:

Διοίκηση Επιχειρήσεων:

Ψυχολογία:

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά: