Δακτύλιος: Πως μπορείτε να βγάλετε άδεια ώστε να μετακινείστε ελεύθερα!

Ο Δακτύλιος μπαίνει στη ζωή μας και πρέπει να βγάλετε ειδική άδεια για να κινείστε ελεύθερα.

Από σήμερα, 25 Οκτωβρίου επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας και όλοι εκτός από τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών που πιάνει, θα πρέπει να έχουν ειδική άδεια.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν κάρτα εισόδου και εξόδου από τον Δακτύλιο, κάτι που μπορούν να εκδώσουν από το https://eservices.cityofathens.gr.

Η παραλαβή της κάρτας!

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έκδοση της κάρτας που θα επιτρέπει την κίνηση στην Αθήνα είναι πάρα πολύ απλή, αφού με μερικά γρήγορα βήματα, αυτή μπορεί να εξάγεται από το σύστημα.

Έτσι, δε θα χρειαστεί να βρεθούν σε κάποια υπηρεσία προκειμένου να την παραλάβουν, οπότε δε θα μπλέξουν σε σειρές και συνωστισμούς.

Δακτύλιος: Αυτά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά!

  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  • Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (απλό αντίγραφο). Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι στο όνομα του οδηγού, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (όταν πρόκειται για εταιρεία) υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου προς τον ενδιαφερόμενο οδηγό (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.).

Όσον αφορά την απόδειξη της κατοικίας πρέπει να κατατεθούν:

  • Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της οικείας ΔΟΥ του τελευταίου οικονομικού έτους (εκτύπωση από τη σελίδα του TAXIS), από την οποία προκύπτει η κύρια κατοικία του δικαιούχου ή σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου (αναφέρεται υποχρεωτικά στο έντυπο Ε1).
  • Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία η αναφερόμενη διεύθυνση, απαιτείται και πρόσφατο αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου, θεωρημένο από ΔΟΥ ή εκτύπωση μέσω TAXIS.
  • Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης, το Ε1 συνοδεύει μεταβολή στοιχείων από ΔΟΥ.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι φιλοξενούμενος, το Ε1 συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που τον φιλοξενεί, στην οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.) ή το Ε1 του ίδιου του ιδιοκτήτη.
  • Λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ Ή ΕΥΔΑΠ) ή κινητής τηλεφωνίας (απλά αντίγραφα).
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του οδηγού (απλό αντίγραφο).
  • Διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ.