×

Στίβος ΝΕΟ

Sportime BET

Media

ΠαραFootball

Editorial

Στοίχημα

Βαθμολογίες

Ελεγκτικές Αρχές: Στο στόχαστρο 10 ύποπτες ΜΚΟ


    Βαγγέλης Λάσκαρης

Ελεγκτικές Αρχές: Στο στόχαστρο 10 ύποπτες ΜΚΟ


Τα στοιχεία που υποδεικνύουν συνεργασία µεταξύ των τουρκικών κυκλωµάτων διακίνησης προσφύγων και των «θολών» οργανώσεων που δρουν στα νησιά ερευνούν οι ελεγκτικές Αρχές.

Όπως αποκαλύπτουν στη Realnews κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λειτουργούν ακόµα οργανώσεις που για τουλάχιστον µία πενταετία φαίνεται να βρίσκονται σε απευθείας σύνδεση µε τα τουρκικά παράλια, γνωρίζοντας ακριβώς πότε και από πού ξεκινούν οι βάρκες µε τους πρόσφυγες.

Μάλιστα, επισηµαίνεται ότι σήµερα οι οργανώσεις για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι βοηθούν στη διακίνηση των προσφύγων, αλλά και στη διασπορά πληροφοριών προς τα τουρκικά κυκλώµατα, είναι 10 ή και περισσότερες.

Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των οργανώσεων που τελούν υπό διερεύνηση είναι ότι δεν εντάχθηκαν ποτέ στα µητρώα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ δρώντας µε συγκεκριµένο τρόπο έχουν καταφέρει να αποφεύγουν τους ελέγχους. Στην ουσία, δεν έχουν καµία σχέση µε τις ΜΚΟ. Πρόκειται για οµάδες ατόµων, χωρίς καµία νοµική υπόσταση ή καταστατικό, οι οποίες διαθέτουν απλώς ένα λογότυπο, έναν ιστότοπο και µια σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, κοινό σηµείο τους είναι ότι δεν έχουν λάβει ποτέ ευρωπαϊκή ή άλλη επίσηµη χρηµατοδότηση, δηλώνοντας ότι οι µοναδικοί πόροι τους προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές.

Από την περίοδο που δηµιουργήθηκαν τα hotspots στα ελληνικά νησιά, δηλαδή από το 2016 κι έπειτα, οι οργανώσεις αυτές δρουν εκτός των προσφυγικών κέντρων, σε χώρους που ενοικιάζουν οι ίδιες από ιδιώτες, όπως διαµερίσµατα, ποθήκες ή ακόµα και αγροτεµάχια. Αυτό τους έχει δώσει τη δυνατότητα να µην υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο, καθώς οι ελεγκτικές Αρχές µέχρι σήµερα µπορούν να προχωρούν σε ελέγχους µόνο σε ΜΚΟ και εθελοντές που δραστηριοποιούνται εντός των προσφυγικών δοµών.

Καταγγελίες σε Λέσβο και Σάµο

Η κατάσταση αυτή αναµένεται να αλλάξει άµεσα µέσα στις επόµενες ηµέρες, µε την υπογραφή µιας νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα επιτρέπει τους ελέγχους σε οποιονδήποτε φορέα, µεµονωµένο εθελοντή ή σε οµάδα ατόµων που αναπτύσσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετικά µε το προσφυγικό ζήτηµα. Στην ίδια ΚΥΑ θα αναφέρεται µε σαφήνεια ότι οι έλεγχοι µπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε σηµείο της ελληνικής επικράτειας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα αυτές οι οµάδες δεν έχουν ελεγχθεί ουσιαστικά, έστω κι αν κατά καιρούς έχουν υπάρξει καταγγελίες σε βάρος τους. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από το 2015 µέχρι σήµερα εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και διασώστες νόµιµων ΜΚΟ έχουν καταγγείλει τουλάχιστον τρεις οµάδες ατόµων για σχέσεις µε τους διακινητές, δύο στη Λέσβο και µία στη Σάµο.

Οι καταγγελίες αυτές έχουν κατατεθεί στις σχετικές υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. «Παρουσιάζονταν και οι ίδιοι ως διασώστες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις µοιάζουν να γνωρίζουν από µόνοι τους πότε και πού ακριβώς θα φτάσουν οι βάρκες µε τους πρόσφυγες στα νησιά», αναφέρουν οι καταγγέλλοντες.

Οι έλεγχοι στις συγκεκριµένες οργανώσεις αναµένεται να ξεκινήσουν άµεσα και εντάσσονται στη δέσµη των µέτρων που έχουν δροµολογηθεί, ώστε να αποτραπεί µια ενδεχόµενη νέα έκρηξη προσφυγικών ροών προς τα ελληνικά νησιά µέσα στο καλοκαίρι. Παράλληλα, όµως, οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ελέγχους σε νοµίµως υφιστάµενες και επισήµως χρηµατοδοτούµενες ΜΚΟ, ξεκινώντας µια διαδικασία που πρόκειται να ενταθεί τις επόµενες εβδοµάδες.

Σε συντονισµένες επιχειρήσεις, µεικτά κλιµάκια της Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας, της Οικονοµικής Αστυνοµίας, των επιθεωρητών Εργασίας και της ∆ιεύθυνςης Εγκληµατολογικών Ερευνών πραγµατοποίησαν στοχευµένες έρευνες σε δύο ΜΚΟ στη Λέσβο, στις 27 Μαΐου και στις 12 Ιουνίου, και µία στη Θεσσαλονίκη, στις 11 Ιουνίου. Αν και τα πορίσµατα των ελέγχων δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί, φαίνεται πως σε µία από τις περιπτώσεις που ερευνήθηκαν στη Λέσβο έχουν προκύψει σοβαρά ζητήµατα, που ενδεχοµένως να παραπέµπουν σε οικονοµική απάτη.

Ελεγκτικές Αρχές: Ασυνόδευτοι… ενήλικοι

Τα µεικτά κλιµάκια ελέγχων εντόπισαν ενήλικες πρόσφυγες να φιλοξενούνται µαζί µε ασυνόδευτους ανηλίκους σε ειδικό ξενώνα Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, που δηµιουργήθηκε από ξένους εθελοντές στη Λέσβο και λειτουργεί νόµιµα από το 2016. Στον ξενώνα φιλοξενούνταν 76 ενήλικες και 25 ανήλικοι. Πλέον, οι Αρχές ερευνούν αν η οργάνωση έπαιρνε για τους ενήλικες την παχυλή χρηµατοδότηση που προβλέπεται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια (περίπου 2.300 ευρώ για τον κάθε ασυνόδευτο ανήλικο). Επίσης, οι συνθήκες που επικρατούσαν στη δοµή της ΜΚΟ ήταν επιεικώς επιλήψιµες, καθώς εντοπίστηκαν µεγάλες ελλείψεις στην τήρηση των κανόνων υγιεινής, καθώς σε αρκετά σηµεία έρρεαν επιφανειακά λύµατα… Το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα ελεγχθούν όλες οι καταστάσεις και τα έγγραφα της ΜΚΟ της Λέσβου, ώστε να διαπιστωθεί αν οι χρηµατοδοτήσεις που έχει λάβει δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν.

Αντιθέτως, καµία αξιοσηµείωτη παράβαση δεν φαίνεται να έχει εντοπιστεί µετά από εξονυχιστικούς ελέγχους που έγιναν σε ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει λάβει χρηµατοδοτήσεις πολλών εκατοµµυρίων από την Κοµισιόν.

«Οι οργανώσεις έχουν βοηθήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό να διαχειριστούµε την κρίση. ∆εν τις στοχοποιούµε, όµως πρέπει να ελέγχονται, όπως γίνεται µε όλες τις εταιρείες ή τους χρηµατοδοτούµενους φορείς», αναφέρει στέλεχος του υπουργείου Μετανάστευσης.

Πηγή: Realnews


Τελευταία Νέα