Ελληνικός στρατός: Ενίσχυση στον άρματα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς η χώρα μας παίρνει 76 AAV7 αμφιβίου εφόδου.

Ενίσχυση στα άρματα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς η χώρα μας παίρνει τα AAV7 αμφιβίου εφόδου.

Μετά την ενίσχυση στην ελληνική πολεμική αεροπορία που θα γίνει 2η κορυφαία της Ευρώπης ως το 2030, οι Ένοπλες δυνάμεις της χώρας ενισχύονται και στον στρατό ξηράς και συγκεκριμένα στα άρματα. Συγκεκριμένα η Ελλάδα παίρνει 76 Τεθωρακισμένα Οχήματα AAV7 αμφιβίου εφόδου.

Όπως αναφέρει η σελίδα «doureios.com» και ο δημοσιογράφος Σάββας Δ. Βλάσσης σημειώνουν ότι στις 24 Νοεμβρίου το ΓΕΣ ενέκρινε τη σχετική Μελέτη Ολοκληρωμένης Πρότασης Υποπρογράμματος.

Η ΜΟΠΥ που εγκρίθηκε, προτείνει την προμήθεια 76 συνολικώς οχημάτων, εκ των οποίων 4 εκδόσεως Περισυλλογής (Recovery) και 14 εκδόσεως Διοικήσεως (Command Post) ενώ τα υπόλοιπα είναι της τυπικής εκδόσεως μεταφοράς προσωπικού.

Η πρόταση στηρίζεται σε αμερικανική ενημέρωση περί παραδόσεως των οχημάτων πλήρως ανακατασκευασμένων και ικανών για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων όπλων, συστημάτων επικοινωνιών, FOS και δημιουργία υποδομών συντηρήσεως στο στρατόπεδο της 32 ΤΑΞΠΝ. Το κόστος ανά όχημα από όλες τις εργασίες που θα αναληφθούν, ανέρχεται σε 1,7 εκατ. ευρώ περίπου.

Πέραν των οχημάτων, περιλαμβάνεται πρόσθετο κόστος 20 εκατ. ευρώ περίπου για την δημιουργία απαραιτήτων εγκαταστάσεων στα στρατόπεδα που θα μεταφερθούν τα οχήματα. Δηλαδή όρχοι οχημάτων, υπόστεγα, άλλες υποδομές, ακόμη και ειδική εκπαιδευτική εγκατάσταση με πισίνα για την εξοικείωση του προσωπικού με διαδικασίες διαφυγής από βυθιζόμενο όχημα. Στην δαπάνη περιλαμβάνεται βιβλιογραφία, εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού και πληρωμάτων, Επομένως, το συνολικό κόστος της προτάσεως, αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ . Η αποπληρωμή θα γίνει μέσω συνάψεως Στρατιωτικής Πωλήσεως Αλλοδαπής (FMS).

Επειδή πρόκειται για υλικό μεταχειρισμένο που μόλις έχει αρχίσει να αποσύρεται καθώς εντάσσεται πλέον σε υπηρεσία το ACV, η αμερικανική πρόταση προβλέπει την εξέλιξη της προμήθειας από το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ. Με ευθύνη των Αμερικανών Πεζοναυτών και από προσωπικό τους, θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες προετοιμασίας του υλικού και θα επιβλέψει τις προετοιμασίες στην Ελλάδα. Η πρόταση αφορά την διατήρηση των οχημάτων σε υπηρεσία για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών.

Ελληνικός στρατός: Ενίσχυση στα άρματα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς η χώρα μας παίρνει 76 AAV7 αμφιβίου εφόδου.