«Τσουχτερά» πρόστιμα για λάθη στις φορολογικές δηλώσεις. Τι πρέπει να προσέξετε.

«Τσουχτερά» πρόστιμα για λάθη στις φορολογικές δηλώσεις. Τι πρέπει να προσέξετε.

Φορολογικές Δηλώσεις: Ναι, η αλήθεια είναι πως η εφορία «συγχωρεί» μια σειρά από λάθη κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής τους. Δεν συμβαίνει όμως πάντοτε αυτό και σίγουρα δεν πρέπει να στηρίζεται κανείς εκεί.

Τα φορολογικά πρόστιμα για τα περισσότερα είδη φόρων, ρυθμίζονται με όσα αναφέρει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174 /2013).

Τα πρόστιμα διακρίνονται ανάλογα με το αν η παράβαση αφορά δηλωτική υποχρέωση από την οποία προκύπτει φόρος ή όχι, αν ο φορολογούμενος τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, το είδος του φόρου, κλπ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, όσοι υπέβαλαν ανακριβείς φορο- δηλώσεις ή δεν υπέβαλαν καθόλου κινδυνεύουν με «τσουχτερό» πρόστιμο που φτάνει έως και τα 30.000 ευρώ.

Μάλιστα, αυτοί φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από τη μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς αντίστοιχα.

Φορολογικές Δηλώσεις: Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 54 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ή ν. 4174/2013):

Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος, αν δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, επιβαρύνεται με το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 250 ευρώ εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία, ή 500 ευρώ εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η φορολογική αρχή θα χρεώσει τον φορολογούμενο και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίοι θα υπολογιστούν, επί του φόρου που θα προκύψει από τη δήλωση, με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.