Ιστορική συμφωνία Κράτους-Εκκλησίας

Καθορίζει τα περιουσιακά της Εκκλησίας και το μισθολογικό. Αναμένονται αντιδράσεις από τους κληρικούς