Κοινωνικό μέρισμα με λίστα για τους δικαιούχους

Πότε θα ληφθούν αποφάσεις για την οικονομική ενίσχυση