Με τη διαδικασία του επείγοντος η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις συντάξεις

Προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση των διατάξεων περί περικοπής τους