Μήνυμα ημέρας (2ο Φεβορυαρίου). Το μήνυμα της ημέρας από το Sportime.gr. «Οι νόμοι μοιάζουν με τον ιστό της αράχνης:

Μήνυμα ημέρας (2ο Φεβορυαρίου). Το μήνυμα της ημέρας από το Sportime.gr. «Οι νόμοι μοιάζουν με τον ιστό της αράχνης: αν πέσει πάνω του κάτι ελαφρό και αδύναμο, το συγκρατεί· αν όμως πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο, σκίζει τον ιστό και φεύγει».

Με αφορμή της Παγκόσμιας ημέρας κοινωνικής δικαιοσύνης, ας θυμηθούεμ τι είχε πει  ο Σόλων (630-560 π.χ.) για τους νόμους και το δικαιο. Ο Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης και φιλόσοφος είπε: «Τους δε νόμους τοις αραχνίοις ομοίους. και γαρ εκείνα, εάν μεν εμπέση τι κούφον και ασθενές, στέγειν· εάν δε μείζον, διακόψαν οίχεσθαι».

Δηλαδή πως: «Οι νόμοι μοιάζουν με τον ιστό της αράχνης: αν πέσει πάνω του κάτι ελαφρό και αδύναμο, το συγκρατεί. Αν όμως πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο, σκίζει τον ιστό και φεύγει.»