Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης: Όταν έλεγε για την απαγόρευση του εκκλησιασμού που φάνταζε αδύνατο

Κανείς δεν θα μπορούσε να το φανταστεί όταν το έλεγε και όμως έγινε.

Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης: Ὑπάρχει κανένας νόμος ποὺ νὰ σᾶς ἀπαγορεύῃ τὸν ἐκκλησιασμὸ; – Όταν δεν μπορούσε να συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό αυτό που ακολούθησε όμως εκείνος το είχε δει.

Όσα πριν από κάποια χρόνια φάνταζαν αδύνατα, σήμερα φαίνονται δυνατά.

Μα να κλείσουν εκκλησίες, με αστυνομικούς και πρόστιμα σε όσους πάνε να εκκλησιαστούν;

Κανείς δεν θα μπορούσε να το φανταστεί και όμως έγινε.

Παρακάτω ακολουθούν τα όσα είπε αναφορικά με το κλείσιμο των εκκλησιών ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης.

Σᾶς ἐρωτῶ· ἤτανε κανένας χωροφύλακας μπροστὰ στὴν πόρτα καὶ σᾶς ἔλεγε ἄλτ;

Ἦταν κανένας χωροφύλακας, ὁ ὁποῖος ἔπαιρνε τὰ στοιχεῖα σας;

Σᾶς ῥωτοῦσε πῶς λέγεστε καὶ σημείωνε τὸ ὄνομά σας;

Ὑπάρχει κανένας νόμος ποὺ νὰ σᾶς ἀπαγορεύῃ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ νὰ σᾶς τιμωρῇ μὲ πρόστιμο ἢ μὲ φυλάκισι τὴν ἑπομένη ἡμέρα;

Μήπως σᾶς τιμωροῦν μὲ ἐξορία ἢ μὲ ἀποκοπὴ τῆς κεφαλῆς;

Ἐλεύθεροι εἶσθε.

Δὲν στοιχίζει τίποτα ὁ ἐκκλησιασμὸς σήμερα.

Δὲν ὑπάρχει χωροφύλακας στὴν πόρτα, οὔτε σημειώνουν τὸ ὄνομά σου, οὔτε σὲ ἀπολύουν ἀπὸ τὴ θέσι σου γιατὶ ἐκκλησιάζεσαι.

Εἶσθε ἐλεύθεροι νὰ πᾶτε στὴν ἐκκλησία.

Καὶ ὅμως δὲν πηγαίνετε.

Πολὺ καλά!

Γιά φαντασθῆτε νὰ βγῇ μία διαταγὴ ποὺ νὰ λέῃ, ὅτι ὅποιος πάῃ στὴν ἐκκλησία θὰ συλλαμβάνεται.

Ἔρχονται οἱ ἡμέρες αὐτές, σημειώσατέ το.

Διαβάστε Ἀποκάλυψι.

Θα παύσει ο εύκολος χριστιανισμός, ο χριστιανισμός της δεκκάρ

Θὰ παύσῃ ὁ εὔκολος χριστιανισμός, ὁ χριστιανισμὸς τῆς δεκάρας, καὶ θὰ ᾿ρθῇ ὁ χριστιανισμὸς τοῦ αἵματος.

Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης: Όταν έλεγε για την απαγόρευση του εκκλησιασμού που φάνταζε αδύνατο