Ανοικτά τα μουσεία για όλους την 21η Σεπτεμβρίου

200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και ελεύθερη είσοδος, εκτός από τα Μουσεία, ισχύει και για τους αρχαιολογικούς χώρους

Μουσεία: Ελεύθερη είσοδος για κάθε ενδιαφερόμενο, με αφορμή τους εορτασμούς των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Τα μoυσεία των Υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού θα είναι ανοικτά την 21η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε 21η, πλην Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου.

Η απόφαση αυτή είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα προαναφερθέντα υπουργεία ανέφεραν τότε:

«Καθορίζουμε την 21η εκάστου μήνα του έτους 2021, εξαιρουμένων των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, ως ημέρα ελεύθερης εισόδου για το κοινό στα Μoυσεία του ΥΠ.ΠΟ.Α. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με την προϋπόθεση ότι τα ως άνω μουσεία θα λειτουργούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο κατά περίπτωση ωράριο, την συγκεκριμένη ημέρα.

Η ελεύθερη είσοδος ισχύει και για τους αρχαιολογικούς χώρους, εφόσον αυτοί έχουν κοινό εισιτήριο με τα αντίστοιχα μουσεία».

Να σημειωθεί ότι το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη για ελεύθερη είσοδο στα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο (ΥΠΠΟΑ).