Οι ψυχές που θα ξεχάσεις…είχαν όνομα, όπως κι αυτοί που έτρεξαν να τις σώσουν

Δεν ήταν απλά μία τραγωδία…η τραγωδία είναι πολύ μικρή μπροστά σε ό,τι συνέβη!