Ποια τα εισοδηματικά κριτήρια

Δελτίο Δωρεάν Μετακίνησης στα ΜΜΜ αλλά και τα ΚΤΕΛ δικαιούνται όσοι συγκεντρώνουν ποσοστό αναπηρίας έως 67%, αλλά πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση Δελτίο Δωρεάν Μετακίνησης, δικαιούνται:

«Άτομα με αναπηρίες, εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Βασική προϋπόθεση αποτελεί το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα να μην είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 29.000 ευρώ (το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω)».

Αξίζει να σημειωθεί πως το Δελτίο Μετακίνησης χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών αλλά και τα ΚΕΠ.