Δείτε πότε θα μάθετε για τα φετινά τέλη κυκλοφορίας

Δείτε πότε θα μάθετε για τα φετινά τέλη κυκλοφορίας

Τέλη κυκλοφορίας: Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας κατά τον οποίο αναρτώνται στο TaxisNet, ώστε να πληρωθούν από τους ιδιοκτήτες μέχρι τις 31/12.

Συγκεκριμένα αναμένεται να δημοσιευθούν στα μέσα Νοεμβρίου.

Τα τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν προβλέπονται στο άρθρο 20 του νόμου 2948/2001 (Α 242), όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις του με τους νόμους 4346/2015 και 4758/2020.

Μπαίνοντας στην υπηρεσία gov.gr, βλέπει κανείς στη σχετική κατηγορία να αναφέρονται τα εξής:

«Δείτε την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων σας και εκτυπώστε τα έντυπα τελών κυκλοφορίας.

Καταβάλετε εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας σας:

  • το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)
  • την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet».

Τέλη κυκλοφορίας: Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι

Κερδισμένοι φέτος θα είναι όσοι έχουν οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.

Τα τέλη για τα οχήματα τα οποία εκπέμπουν έως 122 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο τα οποία έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 θα είναι μηδενικά.

Συγκεκριμένα, επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ από 1/11/2010 έως 31/12/2020 με βάση τις εκπομπές CO2 ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (NEDC) όπως αναγράφονται στην Άδεια του οχήματος.

Kαι μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού Τελών Ταξινόμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρο 212 του εθνικού τελωνειακού κώδικα (ν. 2960/2001).

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής με βάση τις τιμές εκπομπών CO2 ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) όπως αναγράφονται στη άδεια του οχήματος.