Τέλη κυκλοφορίας

Με νομοθετική ρύθμιση που θα γίνει μετά την άρση του Lockdown οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν ένα ποσό ανάλογα με τους μήνες ακινησίας.

Τέλη κυκλοφορίας: Με νομοθετική ρύθμιση που θα γίνει μετά την άρση του Lockdown οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν ένα ποσό ανάλογα με τους μήνες ακινησίας.

Τέλη κυκλοφορίας: Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με νομοθετική ρύθμιση θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας, ανάλογα με τον καιρό ακινησίας. Αυτό αναμένεται να συμβεί με την άρση του Lockdown που αναμένεται να γίνει τον Μαΐο.

Πιο συγκεκριμένα: Τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν ακριβώς στους μήνες άρσης της ακινησίας και ανάκτησης των πινακίδων θα μπορούν να καταβάλλουν φέτος χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οι οποίοι απέσυραν από την κυκλοφορία τα οχήματά τους στο τέλος του προηγούμενου έτους και επιθυμούν να τα επανακυκλοφορήσουν για μικρό χρονικό διάστημα εντός του τρέχοντος έτους.

Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να εφαρμόσει και φέτος το σύστημα των τελών κυκλοφορίας με βάση τον αριθμό των μηνών κυκλοφορίας μέσα στη διάρκεια του έτους όχι όμως με τις προσαυξήσεις στα αναλογούντα τέλη τις οποίες προέβλεπαν οι διατάξεις που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από 1ης Μαΐου, όπου λογικά από το μήνα αυτό και μετά τότε θα έχουν αρθεί πλήρως οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των πολιτών.

Οι κάτοχοι των οχημάτων θα μπορούν με αίτηση στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του οχήματος και αφού καταβάλουν τα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης θα μπορούν να επανατοποθετήσουν τις πινακίδες στα αυτοκίνητά τους και να τα κυκλοφορήσουν. Ωστόσο η άρση της ακινησίας των οχημάτων θα μπορεί να γίνει μόνο μια φορά εντός του έτους.

Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός θα καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για 4 μήνες θα καταβάλλονται τα 4/12 κ.ο.κ

Εάν για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.000 κυβικών το οποίο επιβαρύνεται κανονικά με ετήσια τέλη 690 ευρώ, θελήσει να επανακυκλοφορήσει το όχημά του μόνο για δύο μήνες μέσα στο 2020, παίρνοντας πίσω μόνο για το διάστημα αυτό τις πινακίδες που κατέθεσε, θα επιβαρυνθεί με τα 2/12 των ετήσιων τελών που αναλογούν στο αυτοκίνητό του δηλαδή με τέλη 115 ευρώ (690 ευρώ Χ 2/12), κι όχι με τα 3/12 των 690 ευρώ ή με 172,5 ευρώ, που προέβλεπε το σύστημα ανάκτησης πινακίδων μέχρι πέρυσι. Αντίστοιχα αν ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.400 κυβικών με ετήσια τέλη 920 ευρώ θελήσει να επανακυκλοφορήσει το όχημά του και να πάρει πίσω τις πινακίδες του για το διάστημα Ιούλιος- Δεκέμβριος θα πρέπει να καταβάλλει 460 ευρώ (6/12 των 920 ευρώ) αντί για 612,8 ευρώ (8/12 των 920 ευρώ), που θα κατέβαλε αν ίσχυε ξανά το ίδιο με πέρυσι σύστημα ανάκτησης των πινακίδων.

Lockdown: Έρχεται μερική άρση – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Θανάσης Γιαννακόπουλος: Αναμνήσεις και κληρονομιά

Απίθανες προσφορές και σούπερ πακέτα σε παιδικά περιοδικά και παραμύθια στο Magbox.gr.