Βλήμα MILAN: Την απώλεια του φορέα επιβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές στο ΓΕΣ και, πλέον, η αναζήτηση γίνεται σε χειρόγραφα «κιτάπια».

Την απώλεια του φορέα επιβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές στο ΓΕΣ και, πλέον, η αναζήτηση γίνεται σε χειρόγραφα «κιτάπια».

Βλήμα MILAN: Την απώλεια του φορέα επιβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές στο ΓΕΣ και, πλέον, η αναζήτηση γίνεται σε χειρόγραφα «κιτάπια».

Ο φορέας αντιαρματικού MILAN ανακαλύφθηκε σε σκουπιδότοπο στην Αττική και τώρα γίνονται έρευνες σε χειρόγραφα «κιτάπια», προκειμένου να εντοπιστεί σε ποια μονάδα ανήκε.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το ΓΕΣ η έρευνα για να εντοπιστεί από που προέρχεται, γίνεται σε βάθος χρόνου, καθώς τα τηρούμενα βιβλία ήταν χειρόγραφα κι έτσι είναι αδύνατο να βρεθεί άμεσα η Μονάδα.

Είναι προφανές ότι το σύστημα χωλαίνει και θα έπρεπε να έχει ψηφιοποιηθεί.

Να υπενθυμίσουμε ότι πριν λίγες ημέρες το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), προκήρυξε Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης για το υποπρόγραμμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ MILAN» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 40 του ν.3978/2011, για 300 κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους (Κ/Β Α-Τ) MILAN.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης βαρύνει το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Κατευθυνομένων βλημάτων MILAN» του εγκεκριμένου από το ΣΑΓΕ Τριετούς Προγραμματισμού Εξοπλιστικών Δαπανών (ΤΠΕΔ) για τα έτη 2021-2023.

Η διαθέσιμη πίστωση ανέρχεται σε 9.000.000,00 €, με έναρξη χρηματοδότησης το 2021, ή εναλλακτικά το αντίστοιχο έτος εντός του οποίου θα καταστεί δυνατή η διάθεση των απαιτουμένων πιστώσεων για την υπογραφή της σύμβασης και αναλύεται κατ’ έτος σε:

α. 1 ο έτος : 3.000.000,00 €
β. 2 ο έτος : 3.000.000,00 €
γ. 3 ο έτος : 3.000.000,00 €

Στα εν λόγω ποσά συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24%, κρατήσεις 4,096% , φόροι, δασμοί και τυχόν λοιπές δαπάνες που επιβαρύνουν την προμήθεια.

Πηγή: armyvoice.gr