Το Sportime σε στέλνει στην εξέδρα της ΑΕΚ!

Το Sportime σε στέλνει στο γήπεδο της ΑΕΚ για όλη τη σεζόν καθώς προσφέρει εντελώς δωρεάν 8 εισιτήρια διαρκείας της «Ένωσης». Συγκέντρωσε 10 κουπόνια που θα δημοσιεύονται στο Sportime από τις 27 Ιουλίου ως και τις 5 Αυγούστου και πάρε μέρος στην κλήρωση της 20ής Αυγούστου με έπαθλο ένα εισιτήριο διαρκείας! Οι νικητές θα δημοσιευθούν...

Το Sportime σε στέλνει στο γήπεδο της ΑΕΚ για όλη τη σεζόν καθώς προσφέρει εντελώς δωρεάν 8 εισιτήρια διαρκείας της «Ένωσης».

Συγκέντρωσε 10 κουπόνια που θα δημοσιεύονται στο Sportime από τις 27 Ιουλίου ως και τις 5 Αυγούστου και πάρε μέρος στην κλήρωση της 20ής Αυγούστου με έπαθλο ένα εισιτήριο διαρκείας!

Οι νικητές θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα και στο Sportime.gr

H Διοργανώτρια τηρεί αρχείο δεδομένων των συμμετεχόντων έως και την παραλαβή των επάθλων.

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «EDITS & MAGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής (Ιφιγενείας αρ.47)  διοργανώνει την προωθητική ενέργεια  με έπαθλο Εισιτήρια Διαρκείας της Π.Α.Ε. ΑΕΚ.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας του. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και στην Δωροθέτρια Εταιρεία, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών καθώς και οι ανήλικοι. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου. Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να συγκεντρώσετε συνολικά δέκα (10) κουπόνια από διαφορετικά ή και ίδια φύλλα έκδοσης της εφημερίδας Sportime και να τα ταχυδρομήσετε με δαπάνες σας στην διεύθυνση Ιφιγενείας 47 Ηράκλειο Υπόψιν Εμπορικού Τμήματος, εκτυπώνοντας και συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής αναφέροντας το όνομα, το επώνυμο, την διεύθυνση, την ηλικία και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας. Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους. Για την συμμετοχή δεν βαρύνεστε με έξοδα.

 

 1. Ο Διαγωνισμός διαρκεί από 27/7/2019 έως και 5/8/2019. Θα γίνονται δεκτές οι συμμετοχές που έχουν παραλειφθεί έως την 19η/8/2019.

 

 1. Όλες οι συμμετοχές θα συγκεντρωθούν και οι έγκυρες συμμετοχές θα καταγραφούν σε λίστα (database). Την 20η/8/2019 θα πραγματοποιηθεί  ηλεκτρονική κλήρωση, με τη μέθοδο random. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρίσταται κατά την πραγματοποίηση της κληρώσεως αφού προηγουμένως, για λόγους ασφαλείας, ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τα όργανα της εταιρείας προκειμένου να διασφαλισθεί κατάλληλος χώρος. Συνολικά θα αναδειχθούν οκτώ (8) νικητές. Έκαστος νικητής κερδίζει ένα εισιτήριο διαρκείας για την παρακολούθηση Ποδοσφαιρικών Αγώνων της Ομάδας ΑΕΚ. Οι παροχές του εισιτηρίου, η θέση του εισιτηρίου, η διάρκειά του και οι υποχρεώσεις και ευθύνες του κατόχου καθορίζονται μονομερώς από την Εκδότρια, ποδοσφαιρική Α.Ε. της ΑΕΚ και η Διοργανώτρια δεν υπέχει καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα ως προς τις επιμέρους παροχές αλλά και την χρήση εκ μέρους των νικητών. Μετά την ανάδειξη των νικητών η Διοργανώτρια θα δημοσιεύσει το ονοματεπώνυμο των νικητών στο φύλλο της 21ης/8/2019 (της εφημερίδας Sportime) και θα επικοινωνήσει μαζί τους στο τηλέφωνο επικοινωνίας που δήλωσαν. Οι νικητές θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο τους σε συγκεκριμένη ημεροχρονολογία είτε από τα γραφεία της Διοργανώτριας είτε απευθείας από την Έδρα της Δωροθέτριας, ήτοι της ΠΑΕ ΑΕΚ. Η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με έξοδα αποστολής του επάθλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας από τον νικητή άλλως το δώρο δεν παραδίδεται.

 

 1. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών, δεν  πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ) τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και σε περίπτωση που κανείς από τους νικητές δεν πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο σε έτερο Συμμετέχοντα ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

 

 1.  Κάθε δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ή υπηρεσίες ούτε τροποποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο οι παροχές ή οι θέσεις ή η διάρκεια ή το είδος του Εισιτήριου. Έκαστος νικητής, υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες παραλαβής του εισιτηρίου (παράδοση στοιχείων ταυτότητας κλπ) και να τηρήσει τις οδηγίες χρήσεως του Εισιτηρίου όπως θα του υποδειχθούν από την Εκδότρια του Εισιτηρίου εντός των προθεσμιών που αυτή θα θέσει.

 

 1. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους τουανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, επώνυμο, ηλικία, email) και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την  Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού και μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα στοιχεία θα καταστραφούν.  Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό μόνο για την περιφέρεια της Ελλάδας και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210-6871000 , φαξ 210-6871001 και στο email: [email protected]. Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια εταιρεία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Διοργανώτρια: • να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την ανάδειξη των νικητών.

 

 1. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την απόλυτη κρίση της με ανακοίνωση της σχετικής αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας της, αναθεώρηση των παρόντων όρων και ενημέρωση του κοινού. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων

 

 1. Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην Εφημερίδα Sportime, στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθούν κατά την κρίση της σε οποιοδήποτε μέσο οποτεδήποτε. Οι συμμετέχοντες/νικητές στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και μέσω digitalassets, web-site & FB/ΤW page.

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων,  και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

 

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 1. Οι όροι συμμετοχής που θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.sportime.grκαθ΄όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση σύμφωνα με τα ανωτέρω γνωστοποιώντας κάθε τροποποίηση.

Κάντε Follow το Sportime στο Instagram και Like στη σελίδα του Sportime στο Facebook.