Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού «Maggie & Bianca Fashion Friends Τεύχος Δεκεμβρίου»


Sportime Team

Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού «Maggie & Bianca Fashion Friends Τεύχος Δεκεμβρίου»


Η ανώνυμη εταιρία «RISE ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ», εδρεύουσα στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Ιφιγενείας αρ.47 με ΑΦΜ 800615985 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,  (στο εξής Διοργανώτρια ή Διοργανώτρια) με τίτλο «Maggie & Bianca Fashion Friends.»

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

ΟΡΟΙ

 1. Η ΔΙΟΡΓΑΝΏΤΡΙΑ διοργανώνει ενέργεια «Maggie & Bianca Fashion Friends Διαγωνισμός» (εφεξής το «Πρόγραμμα») .
 2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από την ημεροχρονολογία Κυκλοφορίας του Τρίτου Τεύχους του περιοδικού στην Ελλάδα μέχρι και 9/1/2019 ότε και θα παύσει η παραλαβή κουπονιών ανεξαρτήτως χρόνου αποστολής (εφεξής «Διάρκεια»). H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο site (www.sportime.gr) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στον τύπο και την τηλεόραση.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Simba Toys A.E., της Rainbow Srl και της ΔΙΟΡΓΑΝΏΤΡΙΑΣ, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού. Για συμμετοχή ανηλίκων απαιτείται η συναίνεση των κηδεμόνων τους.
 4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει α) να συμπληρώσει φόρμα συμμετοχής (κουπόνι) την οποία θα βρεί στο τρίτο τεύχος του Περιοδικού Maggie And Bianca Fashion Friends και να συμπληρώσει ορθά το ονοματεπώνυμο, το κινητό του, την ηλικία του, την περιοχή κατοικίας του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση β) να αποστείλει ταχυδρομικά (με απλό ταχυδρομείο) στην έδρα της Εκδότριας-Διοργανώτριας, επί της οδού Ιφιγενείας αρ. 47 στο Ηράκλειο Αττικής (ΤΚ 14122) το κουπόνι συμπληρωμένο.
 5. Όλοι οι Συμμετέχοντες καταχωρούνται αμέσως σε λίστα σχετικά με τον διαγωνισμό και σύμφωνα με την παρ. 10 του παρόντος. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει δικαίωμα στην Διοργανώτρια καθ΄ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό.
 6. Συνολικά θα πραγματοποιηθεί μία κλήρωση η οποία θα λάβει χώρα την 9/1/2019 και ώρα 19:00 μεταξύ όσων συμμετέχουν και θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών. Ο νικητής κερδίσει ένα δωρεάν ταξίδι, προσφορά της εταιρείας Rainbow Srl, στο Μιλάνο της Ιταλίας το οποίο θα διεξαχθεί από 15/3/2019 (ημερομηνία αναχώρησης από αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιέλος) έως 17/3/2019 (ημερομηνία επιστροφής στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ) κατά την διάρκεια του οποίου θα κάνουν βόλτα για shopping στην πόλη του Μιλάνου, θα φωτογραφηθούν με τις πρωταγωνίστριες της σειράς, ο ανήλικος θα λάβει ένα δωρεάν αυτόγραφο από τις πρωταγωνίστριες , ο νικητής ανήλιος θα λάβει δωρεάν μακιγιάζ και περαιτέρω ένα δώρο έκπληξη επιλογής του Δωροθέτη. Παρέχονται δωρεάν τα αεροπορικά ταξίδια μετ΄επιστροφής και η διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής του Δωροθέτη σε δίκλινο δωμάτιο. Ο νικητής και ο συνοδός του θα απολαύσουν τις παροχές που διατίθενται από την εταιρεία με την επιφύλαξη της τυχόν διακοπής του διαγωνισμού από την Διοργανώτρια κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό. Ο νικητής οφείλει εντός 24 ωρών από την ημεροχρονολογία που θα αναδειχθεί νικητής, να υποδείξει τον συνοδό . Υποχρεωτικά θα πρέπει να ταξιδέψουν ένας ή μια ανήλικος και ένας συνοδός ενήλικος (γονέας ή ασκών την γονική μέριμνα ή δικαστικός συμπαραστάτης). Μετά την αποδοχή και υπόδειξη του συνοδού δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση στα στοιχεία των προσώπων που έχουν υποδειχθεί ότι θα συμμετάσχουν στο ταξίδι και η Διοργανώτρια δεν υπέχει υποχρέωση φιλοξενίας μεγαλύτερου αριθμού ατόμων. Ο νικητής και ο συνοδός του πρέπει να διαθέτουν και να φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους, ενώ είναι από μόνοι τους υπεύθυνοι για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών ή άλλων εγγράφων που χρειάζονται για την πρόσβασή τους και την παραμονή τους στο ξενοδοχειακό συγκρότημα εφόσον αυτό απαιτείται και για το ταξίδι τους εκτός Ελλάδο. Επίσης, ο νικητής και ο συνοδός του είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επαρκή κάλυψη ασφάλειας (π.χ. υγείας κτλ.) για όλη την διάρκεια του ταξιδιού. Οι αναλυτικότεροι όροι των ταξιδιών περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους Παράρτημα Α’. Η Διοργανώτρια και ο Δωροθέτης κατά την επίσκεψη του νικητή και του συνοδού του στον προορισμό και σε άλλες πόλεις που θα επισκεφθεί και  στους εκεί διάφορους προορισμούς που θα προγραμματιστούν, δεν ευθύνεται για όποια απώλεια, καταστροφή κλπ προσωπικών του αντικειμένων ή χρημάτων ή άλλων ειδών. Επίσης, ρητά διευκρινίζεται ότι κάθε περαιτέρω δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί οποιοσδήποτε νικητής και ο συνοδός του εντός ή εκτός έκαστου ξενοδοχειακού συγκροτήματος και κατά την διάρκεια της παραμονής του στο Μιλάνο, καθ’ όλη την διάρκεια του ως άνω ταξιδιού, πέραν των ρητά προπεριγραφόμενων ανωτέρω, βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους ρητά απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας. Οι παροχές της Διοργανώτριας, είναι οι αποκλειστικά προπεριγραφόμενες και κάθε άλλη δαπάνη η οποία απαιτείται κατά την παραμονή του νικητή στο Μιλάνο βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο και οφείλει να ικανοποιήσει κάθε περαιτέρω δαπάνη (ενδεικτικά φαγητού, μεταφορών, αγορών υπηρεσιών κλπ). Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν υπέχει κανενός είδους ευθύνη για την ασφαλή μετακίνηση, διαμονή και παραμονή του νικητή και του συνοδού του σε κανένα σημείο του ταξιδίου, σε κανένα στάδιο από και προς το Μιλάνο,  κατά την διάρκεια του ταξιδίου, κατά την διάρκεια παραμονής στο ξενοδοχειακό συγκρότημα και μέχρι την επιστροφή τους στην κατοικία τους που τυχόν προκληθεί ανεξαρτήτως πταίσματος του νικητή και των συνοδών του. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την σωματική τους ακεραιότητα θα είναι έκαστος νικητής τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον συνοδό που τον συνοδεύει ρητά αποκλειόμενης κάθε είδους ευθύνης της Διοργανώτριας ή και του Δωροθέτη,  ή/και των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για την παράνομη, αδικοπρακτική ή ποινική, ευθύνη οιουδήποτε/οιασδήποτε νικητή / νικήτριας και του συνοδού του κατά την διάρκεια της παραμονής τους στα διάφορα καταστήματα/ξενοδοχείο  που πρόκειται να επισκεφθούν στο πλαίσιο του προγραμματισμένου ταξιδίου τους αλλά και πριν, κατά την διάρκεια και μετά την αναχώρηση/άφιξή τους στο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν υπέχει κανενός είδους ευθύνη για ενδεχόμενο τραυματισμό, θάνατο, σωματική βλάβη που θα υποστεί ο Νικητής ή και ο συνοδός του κατά την διάρκεια του ταξιδιού ενώ αυτοί υποχρεούνται να τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας και τους Κανόνες ασφάλειας του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος.
 7. Ο νικητής κερδίζει το ανωτέρω αναφερόμενο Δώρο, το οποίο αποτελείται από τις προπεριγραφόμενες παροχές. Το δώρο αυτό είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα και ο νικητής δεν έχει δικαίωμα επιλογής συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή ή η μη έγκαιρη αποδοχή του δώρου και υπόδειξη συνοδού, στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.
 8. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο στον επιλαχόντα νικητή ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.
 9. Ο κατά την παραπάνω διαδικασία νικητής θα ειδοποιηθεί την 10η/1/2019 από τo Διοργανώτρια τηλεφωνικά ή δια ηλεκτρονικού μηνύματος στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία δήλωσε στην φόρμα συμμετοχής για το δώρο του και θα ζητηθεί από το νικητή να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του με σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση του Δώρου και το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και να δηλώσει τον συνοδό του. Με την τηλεφωνική κλήση ή την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρία τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή και συμμετοχή είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας του νικητή ή του κηδεμόνα του και η έγγραφη έγκριση για την συμμετοχή του ανηλίκου με την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως του υλικού που θα παραχθεί κατά την διάρκεια του ταξιδιού . Σε περίπτωση που εντός 48 ωρών από την τηλεφωνική κλήση ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, ο νικητής δεν απαντήσει ή αρνηθεί την παραλαβή του δώρου ή σε περίπτωση που δεν προσέλθει για παραλαβή του δώρου κατά την καθορισθείσα από την Διοργανώτρια ημεροχρονολογία, τότε το δώρο ακυρώνεται για τον νικητή και η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα (αντιστοίχως κατά σειρά ανάδειξης) με τους αυτούς όρους (απάντηση και αποδοχή εντός 48 ωρών από την ειδοποίησή του). Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα μετά την πάροδο 48 ωρών από την σχετική ειδοποίησή του να ζητήσει την παράδοση του δώρου.  Οι ημεροχρονολογίες του ταξιδίου ενδεχομένως να τροποποιηθούν κατά την ανέλεγκτη κρίση του Δωροθέτη και ο νικητής οφείλει να μεταβεί στο Μιλάνο κατά τις νέες ορισθείσες ημεροχρονολογίες.
 10. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την  Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια και η συνεργαζόμενη με αυτήν – για τους σκοπούς συλλογής των στοιχείων- εταιρεία και η οποία θα διαγραφεί μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων και την παραλαβή των δώρων από όλους τους νικητές. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και διόρθωσης των στοιχείων τους και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997 οποτεδήποτε με απλή ηλεκτρονική επιστολή προς την ηλεκτρονική διεύθυνση www.sportime.gr. (info@Διοργανώτρια.gr ή με φάξ στο 210-6871001). Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια εταιρεία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Διοργανώτρια: • να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR  και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την ανάδειξη του νικητή.
 11. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της.
 12. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.
 13. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης άσχετων με το συμμετέχοντα στοιχείων ή χρήσης διαδικτύου τρίτου προσώπου και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του διαδικτύου από ανήλικο, δίχως την ρητή συναίνεση του γονέα – κηδεμόνα του. Σε περίπτωση δε, που αναδεχθεί νικητής ο οποίος είναι κάτω των 18 ετών, απαιτείται ρητή έγγραφη συναίνεση των γονέων του, για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό και την ανάδειξή του, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάληψη του δώρου είναι ο γονέας / οι γονείς ως ανωτέρω ορίζεται. Οι εταιρείες του Ομίλου ΔΙΟΡΓΑΝΏΤΡΙΑ δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή την υποβοήθηση στην συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού για την αποδοχή των όρων συμμετοχής επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, δεν ευθύνονται για οπoιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
 14. Η ευθύνη της Διοργανώτρια περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου χωρίς να ευθύνεται για την κατάσταση του Δώρου.
 15. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.
 16. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του αλλά και χρήσης του δώρου μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό ρητά υπόσχονται, δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν καμία βλάβη στην Διοργανώτρια του Διαγωνισμού και ειδικότερα έκαστος εκ των νικητών απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να προβαίνει σε ενέργειες, δηλώσεις, συμπεριφορές, πράξεις και παραλείψεις που θίγουν την δημόσια εικόνα του ίδιου και της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού και οι οποίες δύνανται κατά την κρίση της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού να προκαλέσουν αρνητικά σχόλια και αρνητικές εντυπώσεις σε βάρος της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού.
 17. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια στην ΔΙΟΡΓΑΝΏΤΡΙΑ η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.
 18. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
 19. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους του παρόντος που αποτελεί και τον Κανονισμό του ενώ βρίσκονται αναρτημένοι στο.www.sportime.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου (Σόλωνος 77, 6947678049). Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και ο νικητής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την εταιρία Rise Ανώνυμη Εταιρεία Ψυχαγωγίας στο 2106871001  για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν  λεπτομέρειες για το διαγωνισμό η/και για το δώρο τους όπως επίσης και για την ακύρωση της συμμετοχής τους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο Site της. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
 20. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Ιστοσελίδας, τους Όρους διαγωνισμών, της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας καθώς και τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και του Παραρτήματος και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Το παρόν αποτελεί Παράρτημα Α’ στους Συμπληρωματικού Όρους του Προγράμματος

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τον νικητή.  Διευκρινίζεται:

Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι εντός των αριθμητικών ορίων που τίθενται ανωτέρω. Το ταξίδι ισχύει μόνο για το δρομολόγιο προς τον προορισμό που θα αποφασίσει η Διοργανώτρια.  Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο.

Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την Διοργανώτρια, σε συνεργασία με τρίτους, η συμμετοχή των νικητών προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα). Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.Εφόσον η συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνομα των νικητών έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριου νέου τύπου σε ισχύ.) και ανάλογα με την εθνικότητα ή την ιθαγένειά τους ενδεχομένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής. Η μέριμνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές .Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η Διοργανώτρια, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της. Η Διοργανώτρια, επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό. Η συμμετοχή στο ταξίδι των νικητών δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες πέραν όσων ρητά περιγράφονται στο παρόν όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές. Οι νικητές φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού.

 

 


Sportime Extras