Ενώ ο ΕΜΑ με ανακοίνωση του παίρνει αποστάσεις από το να εγγυηθεί για την ασφάλεια των τρίτων δόσεων, στην Ελλάδα ξεκίνησαν να χορηγούνται κανονικά, χωρίς κανένας να αναλαμβάνει την ευθύνη!

Ενώ ο ΕΜΑ με ανακοίνωση του παίρνει αποστάσεις από το να εγγυηθεί για την ασφάλεια των τρίτων δόσεων, στην Ελλάδα ξεκίνησαν να χορηγούνται κανονικά, χωρίς κανένας να αναλαμβάνει την ευθύνη!

Σαν ένα απόλυτο πείραμα εν εξελίξει, παρουσιάζεται η χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου για τον κορονοϊό, καθώς με ανακοίνωση του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ουσιαστικά «νίπτει τας χείρας του» για τη χρησιμότητα και την ασφάλεια της τρίτης δόσης, την ίδια ώρα που στην Ελλάδα και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχουν ήδη ξεκινήσει εμβολιασμοί.

Η ανακοίνωση από EΜΑ και ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) αναφέρει πως με βάση τα τρέχοντα στοιχεία «δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για χορήγηση ενισχυτικών δόσεων στον γενικό πληθυσμό και σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα» και πως «η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι ο εμβολιασμός όλων των ατόμων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το συνιστώμενο εμβολιαστικό τους σχήμα».

Ενώ ο ΕΜΑ αποφαίνεται πως δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για χορήγηση τρίτης δόσης στον γενικό πληθυσμό, στην Ελλάδα με εντελώς αυθαίρετο τρόπο στήνεται ήδη ένα σκηνικό υπέρ της χρησιμότητας της τρίτης δόσης!

Ενώ ο οργανισμός προσθέτει πως θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σε άτομα με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα και ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, για τους οποίους μελέτες αναφέρουν πως μια ενισχυτική δόση θα ήταν χρήσιμη.

Ο ΕΜΑ αναφέρει πως αξιολογεί ακόμα τα δεδομένα για τις ενισχυτικές δόσεις, χωρίς να τις προτείνει, και μεταφέρει το μπαλάκι των ευθυνών στους εθνικούς υγειονομικούς οργανισμούς των κρατών – μελών, που όπως αναφέρει η ανακοίνωση, θα «πρέπει να προετοιμαστούν για πιθανές προσαρμογές στα εμβολιαστικά τους προγράμματα στην περίπτωση που παρατηρηθεί σημαντική μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων σε μία ή περισσότερες ομάδες του πληθυσμού».

Από τις ανακοινώσεις του ΕΜΑ προκύπτει σαφέστατα πως δεν υφίστανται ακόμα οι απαραίτητες μελέτες και τα δεδομένα που θα εγγυηθούν για την ασφάλεια μιας τρίτης δόσης εμβολίου.

Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα ζούμε το θέατρο του παραλόγου, με την υγεία των πολιτών να παίζεται «στα ζάρια», αφού για την ώρα κανένας φορέας (ούτε ο ΕΟΦ) δεν διαθέτει τα επιστημονικά εχέγγυα, ώστε να προχωρήσει ο κόσμος σε τρίτες δόσεις.

Με ποιανού άδεια θα ξεκινήσουν λοιπόν οι ενισχυτικές δόσεις; Για ποιο λόγο τονίζεται η χρησιμότητα τους από τηλε- «ειδικούς» στα μέσα ενημέρωσης, ενώ ο ίδιος ο ΕΜΑ αναφέρει πως δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη; Ποιος θα είναι νομικά και ηθικά υπεύθυνος αν προκύψουν προβλήματα υγείας σε πολίτες, από τρίτες δόσεις;

Ολόκληρη η ανακοίνωση από ΕΜΑ και ECDC:

 

«Σύμφωνα με σχετική τεχνική έκθεση που εκδόθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) και με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για χορήγηση ενισχυτικών δόσεων εμβολίων στον γενικό πληθυσμό και σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα. Όπως αναφέρεται επίσης στην έκθεση, η χορήγηση επιπλέον δόσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε άτομα με έντονα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ως μέρος του αρχικού εμβολιασμού τους.

Τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και τη διάρκεια της προστασίας τους δείχνουν ότι όλα τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ/ ΕΟΧ επί του παρόντος προσφέρουν υψηλή προστασία έναντι νοσηλείας, σοβαρής νόσου και θανάτου που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19, ενώ περίπου ένας στους τρεις ενήλικες στην ΕΕ/ΕΟΧ άνω των 18 ετών δεν είναι ακόμη πλήρως εμβολιασμένος. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η προτεραιότητα τώρα θα πρέπει να είναι ο εμβολιασμός όλων των ατόμων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το συνιστώμενο εμβολιαστικό τους σχήμα.

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ ενισχυτικών δόσεων σε άτομα με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα και πρόσθετων δόσεων σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι μια επιπλέον δόση εμβολίου μπορεί να βελτιώσει την ανοσοανταπόκριση σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, όπως οι λήπτες μοσχεύματος οργάνων, των οποίων η αρχική απόκριση στον εμβολιασμό ήταν χαμηλή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιλογή χορήγησης πρόσθετης δόσης θα πρέπει ήδη να εξετάζεται. Επιπλέον θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί η παροχή πρόσθετης δόσης, ως προληπτικό μέτρο, σε ηλικιωμένα ασθενή άτομα, ιδιαίτερα στα άτομα που διαμένουν σε κλειστές δομές.

Ενώ ο EMA αξιολογεί όλα τα σχετικά δεδομένα, τα κράτη μέλη μπορούν να προγραμματίσουν τη χορήγηση ενισχυτικών και πρόσθετων δόσεων.

Οι εθνικές τεχνικές συμβουλευτικές ομάδες (Νational Immunisation technical advisory groups, ΝΙΤΑG) είναι αρμόδιες για την καθοδήγηση αναφορικά με τις εκστρατείες εμβολιασμού σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι ομάδες αυτές είναι οι πλέον κατάλληλες καθώς γνωρίζουν και λαμβάνουν υπόψη τις εγχώριες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της εξάπλωσης του ιού (ειδικά τυχόν παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία), τη διαθεσιμότητα εμβολίων και τις ιδιαιτερότητες των εθνικών Συστημάτων Υγείας.