Λέσβος

Συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Λάμπου Μύλων

Συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Λάμπου Μύλων σχετικά με τις διαρροές για δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στην περιοχή «Καμένο Δάσος».

Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων στο Δήμο Μυτιλήνης και στους Βουλευτές του Νομού.

Τα σπουδαιότερα αποσπάσματα της απόφασης:

Μετά τα πρωτοφανή σε έκταση και αγριότητα επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου, «εν μια νυκτί» κυριολεκτικά αποφασίστηκε και κατασκευάστηκε νέα δομή φιλοξενίας στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης.

Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του χώρου περιελάμβαναν τεράστιας έκτασης χωματουργικές εργασίες που ισοπέδωσαν το λόφο του Μαυροβούνιου, ενώ οι τεράστιες ποσότητες από τα μπάζα των εκσκαφών και των εργασιών ρίχτηκαν στη θάλασσα της ίδιας περιοχής, όχι απλώς αλλοιώνοντας τη γραμμή του αιγιαλού, αλλά επεκτείνοντάς τον προς τη θάλασσα κατά δεκάδες μέτρα.

Στην ουσία δηλαδή συντελέστηκε ένα πρωτοφανές για το νησί της Λέσβου περιβαλλοντικό έγκλημα αφοί) φανταζόμαστε ότι καμιά έγκριση δεν δόθηκε για τέτοιας έκτασης παρεμβάσεις, ούτε γνωρίζουμε αν υπήρξε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος για εξαίρεση του συγκεκριμένου έργου από τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Ουκ ολίγο μετά από τη δημιουργία του παραπάνω κέντρου φιλοξενίας, πλησίον της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κοντά στον αστικό ιστό της πόλης της Μυτιλήνης, δίπλα ακριβώς από το κέντρο εμπορικών επιχειρήσεων δια στόματος του Δημάρχου Μυτιλήνης κου Κύτελη ανακοινώθηκε ότι είναι υπό συζήτηση η δημιουργία μόνιμου κλειστού κέντρου φιλοξενίας και υποδοχής – ταυτοποίησης μεταναστών, μεταξύ δε των «υποψήφιων» περιοχών ακούστηκε και η περιοχή που ευρίσκεται πλησίον της δημοτικής Κοινότητας Λάμπου Μύλων και ειδικότερα στο πεδίο βολής του «Καμένου δάσους».

Είναι γεγονός ότι ο νόμος 4375/2016 επιτρέπει σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις εθνικής ανάγκης την αλλαγή χρήσης γης και την ανέγερση εγκαταστάσεων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής διάταξης, σε καμιά όμως των περιπτώσεων δεν επιτρέπει την παράκαμψη της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4014/2011. πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του σχετικού 4014/2011 που αφορούν (παρ. 2α) “έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας, καθώς και έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών”, καθώς και (παρ. 2β) “για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, κατά τις διατάξεις του ν. 3013/2002 και του ν. 4249/2014 (Α’ 73)”.

Οι ανωτέρω νόμοι ουσιαστικά προβλέπουν την τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων: επείγουσα και ουσιαστική απαίτηση για την υλοποίηση του έργου, – αδυναμία υλοποίησης του έργου σε προγενέστερο χρόνο και αδυναμία τήρησης του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σημειωτέον ότι η ως άνω περιοχή η οποία έχει επιλεγεί ή έχει προταθεί προς δημιουργία κλειστής δομής Κέντρου υποδοχής είναι περιοχή ειδικής προστασίας η οποία έχει ταξινομηθεί στις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας , βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ . αποτελούσα Εθνικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000, υπαχθείσα στον εθνικό κατάλογο περιοχων σύμφωνα με την ΚΥΑ 50743 ΦΕΚ Β 4432/2017.

Συνεπώς οποιαδήποτε παρέμβαση στην εν λόγω περιοχή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ακόμη και για λόγους εθνικής σημασίας, ούτε να εξαιρεθεί από την επιβαλλόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση .

Πέραν τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της καταστροφής που συντελέστηκε στην περιοχή της Μόριας , όπου ανήμποροι ή με φόβο για την σωματική τους ακεραιότητα οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρακολουθούσαν τους εμπρηστές να βάζουν φωτιά από σκηνή σε σκηνή και από κοντέινερ σε κοντέινερ, μπορείτε να φανταστείτε το μέγεθος μελλοντικής καταστροφής στην πέριξ του τυχόν κατασκευασθέντος κέντρου υποδοχής περιοχή, με πλούσια δασική βλάστηση, που αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για το νησί και επεκτείνεται από την περιοχή των Λάμπου Μύλων έως την περιοχή του Βουβαρίου και από την περιοχή της Κώμης -Πηγής έως την περιοχή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάταιν , στη θέση «Καβακλί».

Κατά συνέπεια είναι βέβαιον ότι σε περίπτωση που επιλεγεί η ως άνω περιοχή για τη δημιουργία Κλειστού Κέντρου Υποδοχής μεταναστών θα μας βρείτε κάθετα αντίθετους.

Την απόφαση υπογράφει η Πρόεδρος Αναστασία Παλιβάνη.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Οι τελευταίες ειδήσεις

Όλες οι ειδήσεις σήμερα από το Sportime