×

Στίβος ΝΕΟ

Sportime BET

Media

ΠαραFootball

Editorial

Στοίχημα

Βαθμολογίες

Οι Αγγελόπουλοι προχώρησαν σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου


    Μιχάλης Γκιουλένογλου

Οι Αγγελόπουλοι προχώρησαν σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου


Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος προχώρησαν σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού έβαλαν 11.820.000 ευρώ, ως μέρος της αύξησης που είχε αποφασισθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση:

«Πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 11.820.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15.000.000,00 Ευρώ που είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2017» ενώ συνεχίζει πως «το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 63.909.300 διαιρούμενο σε 63.909.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστης».


Τελευταία Νέα