Τι τρέχει με τον Γιάγια Τουρέ …

Τα βλέμματα δεν συναντιούνται.