Ο Ιερέας με το κασκόλ έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φιλάθλους

Χριστούγεννα σήμερα, η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου, και ένας ρασοφόρος αποφάσισε να γιορτάσει διπλά αφού όχι μόνο έψαλε στη θεία λειτουργία αλλά το έκανε φορώντας κασκόλ της ΑΕΚ.
Η φωτογραφία κάνει ήδη το γύρο του internet και έχει ενθουσιάσει τους οπαδούς της ΑΕΚ και όχι μόνο. Βλέπετε η ΑΕΚ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ορθοδοξία και το Χριστιανισμό και η κίνηση αυτή του ψάλτη το επιβεβαιώνει.

Τα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την ΑΕΚ, κατά την επίσκεψη της Ένωσης στη Κωνσταντινούπολη το 2004 με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυση τη, είναι χαρακτηριστικά :

“Στρέφοντες τους δείκτας του ωρολογίου 80 έτη οπίσω, ευρίσκομεν εις την Πόλιν μας μιαν ακμάζουσαν ακόμη Ομογένειαν, κομώσαν τόσον εις αριθμούς, όσον και εις παντοειδή επιτεύγματα. Η Ρωμιοσύνη της Πόλεως ήτο πρωτοπόρος παντού: Εις τα γράμματα και τας επιστήμας, εις το εμπόριον και τας τέχνας, εις τας καλάς τέχνας και τον αθλητισμόν, εις τας διαστάσεις του πνεύματος, αλλά και της οικονομίας. Ητο άνευ υπερβολής το αφρόγαλα της κοινωνίας της ιστορικής ημών Πόλεως. Αι Κοινότητες ημών έσφυζαν από ζωήν, αι Εκκλησίαι μας ήσαν κατάμεστοι από πιστούς, τα σχολεία μας, από τας Αστικάς Σχολάς μέχρι τα Λύκεια, τα μεγαλώνυμα Εκπαιδευτήρια, την πολιάν Πατριαρχική Μεγάλην του Γένους Σχολήν και την σεβασμίαν Θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης, επλημμύριζον από μαθητάς και φοιτητάς. Ιδρύματα Φιλανθρωπικά, Σύνδεσμοι κοινωνικοί, Σωματεία συντεχνιακά, Σύλλογοι Φιλολογικοί, Πολιτιστικοί, και Αθλητικοί ήνθιζον ως κρίνα μέσα εις το μέγα περιβόλι της Βασιλευούσης. Αλλά, η ιστορία αρέσκεται εις το να παίζη παράξενα και οδυνηρά παιχνίδια εις το Γένος μας. Τα πράγματα ήλλαξαν άρδην και η σημερινή κατάστασις ενταύθα δεν είναι δια το Γένος οποία η προ 80ετίας. Ο ποιητής ωμίλει περί περασμένων μεγαλείων και συνεβούλευε: «και διηγώντας τα να κλαις». Ο μεγάλος Πατριάρχης των κάτω χρόνων μακάριστος προκάτοχος ημών Αθηναγόρας, αντιθέτως, ετόνιζεν επιμόνως: «και διηγώντας τα να μην κλαις!…».”

“Εν εκ των λαμπρών Αθλητικών Σωματείων της Πόλεώς μας υπήρξεν η «Αθλητική Ενωσις Κωνσταντινουπόλεως», το ιδρυθέν εις την συνοικίαν του Πέραν το 1924 και αργότερον εκριζωθέν και αυτό εντεύθεν και μεταφυτευθέν εις την άλλην πλευρά του Αιγαίου, εξ αιτίας των γνωστών ιστορικών περιπετειών της Ομογένειας. Το Σωματείων σας. Η «ΑΕΚ», η εν τω Κλείνω Αστει πλέον διαπρέπουσα και τιμώσα το όνομα της Πόλεώς μας και τα αρχαία σύμβολα της Ορθοδοξίας, ακόμη και εις το έμβλημά της”

Η γνώμη σας μετρά. Σχολιάστε το άρθρο