Διεύθυνση Αδειοδότησης ΕΠΟ: Οφειλές 50% των νέων ΠΑΕ που αποτελούν «κληρονόμοι» των παλαιών


Κώστας Παπαδόπουλος

Διεύθυνση Αδειοδότησης ΕΠΟ: Οφειλές 50% των νέων ΠΑΕ που αποτελούν «κληρονόμοι» των παλαιών


Τελειώνει η παρωδία του υποβιβασμού ομάδων στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, ώστε να αλλαχθεί το ΑΦΜ και χωρίς χρέη πλέον μια νέα ΠΑΕ να οδηγήσει στην ανώτερη κατηγορία.

Η Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ ξεκαθαρίζει τι ισχύει για τις ποδοσφαιρικές οφειλές των νέων ΠΑΕ που αποτελούν «κληρονόμοι» παλαιών ΠΑΕ.

Ουσιαστικά, για πιθανή επάνοδο της ομάδας σε επαγγελματική κατηγορία και σύσταση νέας ΠΑΕ παραμένει «κληρονομιά» το 50% των οφειλών της κάθε ΠΑΕ.

Υπάρχουν ομάδες, οι οποίες αν και άλλαξαν ΑΦΜ, διατήρησαν το ίδιο χρώμα, το ίδιο έμβλημα και το ίδιο γήπεδο.

Τρία στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με ξεκάθαρη οδηγία της FIFA, δεν απαλλάσσουν από τα παλιά χρέη μια νέα ΠΑΕ, έστω και αν αυτή έχει αλλάξει ΑΦΜ.

Αυτός ήταν και ο λόγος εξάλλου για τον οποίο πρόσφατα επέβαλλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Άρη.

Μπορεί για την ελληνική νομοθεσία η αλλαγή ΑΦΜ να απαλλάσσει από την ευθύνη τους νέους ιδιοκτήτες, ωστόσο σε διεθνές επίπεδο, η ερμηνεία των νόμων και οι άνθρωποι οι οποίοι τους ερμηνεύουν, είναι αρκετά σοβαρές σταθερές ώστε να αντιληφθούν ότι η αλλαγή ΑΦΜ δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο για να απαλλαγεί μια ομάδα από τα χρέη, να μην πληρώσει και να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία της, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ 

Με ανακοίνωσή της σήμερα η Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ ξεκαθαρίζει τι ισχύει όσον αφορά στις ποδοσφαιρικές οφειλές των νέων ΠΑΕ που αποτελούν «κληρονόμοι» παλαιών ΠΑΕ , έχοντας ίδια ή ανάλογη επωνυμία και ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα:

“Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, Άρθρα 4, 5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης:

«κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση».

Βάσει των παραπάνω, καλούνται οι πιστωτές των εταιρειών που εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Αδειοδότησης τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ)“.


Sportime Extras