ΕΠΟ: Πώς θα πληρώνονται οι διαιτητές

Ανά μήνα και προκαταβολικά η πληρωμή