Βοτανικός: Ένα ακόμη σημαντικό βήμα, επίσημο κιόλας, για το οριστικό «κλείδωμα» της χρηματοδότησης του project έγινε στις 30 Ιουνίου.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα, επίσημο κιόλας, για το οριστικό «κλείδωμα» της χρηματοδότησης του project έγινε στις 30 Ιουνίου.

Βοτανικός: Ένα ακόμη σημαντικό βήμα, επίσημο κιόλας, για το οριστικό «κλείδωμα» της χρηματοδότησης του project έγινε στις 30 Ιουνίου.

Βοτανικός: Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε προς έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Ανάπτυξης η πρόταση χρηματοδότησης για την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου, σε τρεις δόσεις από το 2022 έως το 2024.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπέβαλλε επισήμως αίτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την έγκριση κονδυλίου ύψους 88.915.440 ευρώ μαζί με ΦΠΑ (περί τα 70.000.000 ευρώ «καθαρά»), με δυνατότητα εκταμίευσης σε τρεις δόσεις.

Η πρώτη δόση προτείνεται να είναι ύψους 41.000.000 ευρώ και να δοθεί το 2022, η δεύτερη 40.000.000 ευρώ το 2023 και η τρίτη και τελευταία να είναι ύψους 7.915.440 ευρώ και να δοθεί το 2024.

Το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθούν οι διμερείς συμβάσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Έπειτα, εκείνες που αφορούν στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού να λάβουν έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν, η δημοπράτηση του έργου κατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Αναλυτικά η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρότασης ένταξης νέου έργου στη ΣΑΕ 075
ΣΧΕΤ: Η υπ’ με αρ. 393/29-03-2021 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος – πρότασης χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματος, σας υποβάλουμε πρόταση ένταξης νέου έργου στη ΣΑΕ 075 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ».

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου έργου χωρίς την ανάλογη απομείωση π/υ συνεχιζόμενου έργου που προβλέπεται στην παρ. 5.13.2.1. της υπ’ αρ. πρωτ. 17642/03- 03-2021/ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9 Εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και Προγραμματισμός δαπανών ΠΔΕ 2022-2024» καθώς δεν υφίσταται δυνατότητα απομείωσης π/υ συνεχιζόμενου έργου διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση.

Σημειώνεται ότι το έργο προτείνεται με μηδενικές αρχικές πιστώσεις καθώς σύμφωνα με το υπ ́ αρ. πρωτ. 61981/1245/25.06.2021 Έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Ενέργειας δεν είναι δυνατόν να αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις αν δε προηγηθεί αύξηση του ορίου πιστώσεων του ΕΠΑ 2021-2025».

 

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: Απόλυτη ησυχία στο εγγύς μέλλον – Το βασικό χαρακτηριστικό του Γιοβάνοβιτς

Κρήτη: Από τι πέθανε η 29χρονη Γαλλίδα Βιολέτ Γκιγκανό