×

Στίβος ΝΕΟ

Sportime BET

Media

ΠαραFootball

Editorial

Στοίχημα

Βαθμολογίες

To Πρωτόκολλο Υγιεινής της Super League: Οι 10 βασικές Αρχές


    Αλέξανδρος Κωτάκης

To Πρωτόκολλο Υγιεινής της Super League: Οι 10 βασικές Αρχές


Ήρθε στη δημοσιότητα το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων της Super League, το οποίο θα εφαρμόσει η Λίγκα και ομάδες ως μέτρο πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό για την ασφαλή επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Το Πρωτόκολλο που  που «εκτείνεται» σε 29 σελίδες ή αλλιώς σε περισσότερες από 7.500 χιλιάδες λέξεις προβλέπεις 10 βασικές αρχές τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω.

«Το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων Super League καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στους αγώνες των Playoffs και Playouts του Πρωταθλήματος Super League 1 αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 (εφεξής αγώνες). Επίσης, το εν λόγω πρωτόκολλο περιγράφει τους κανόνες, λειτουργίες και οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση των αγώνων, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων Super League θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τη διεθνή εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα.

Αναλυτικά οι 10 βασικές Αρχές

Ι. Βασικές Αρχές.

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων, αναφορικά με τις προπονήσεις των ομάδων, ισχύουν τα
ειδικά πρωτόκολλα ομαδικών προπονήσεων όπως αυτά ανακοινώνονται από την Ειδική
Υγειονομική Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Πριν την έναρξη των αγώνων, όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι αξιωματούχοι αγώνα, το
προπονητικό προσωπικό και το προσωπικό της ομάδας, θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου για
τον COVID – 19. Προϋπόθεση για την έναρξη των αγώνων, είναι η διενέργεια των εξετάσεων
και ειδικώς του μοριακού τεστ (real time RT-PCR). Ως μία καλή πρακτική, όπως αυτή
εφαρμόζεται διεθνώς, συστήνεται η πραγματοποίηση του τεστ μία φορά την εβδομάδα.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, σε περίπτωση θετικού κρούσματος
ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων φορέων για θέματα υγείας, ενώ σε περίπτωση
αρνητικού κρούσματος θα μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες.

3. Ο ιατρός κάθε Π.Α.Ε. θα πρέπει να έχει εξετάσει κλινικά όλους τους ποδοσφαιριστές και το
προπονητικό προσωπικό και να πάρει λεπτομερές ιστορικό (συνημμένο), με έμφαση στα
κλινικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με πρόσφατη λοίμωξη από COVID-19 (τόσο
για τον ίδιο όσο και για το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον). Σε περίπτωση
βεβαιωμένης πρόσφατης λοίμωξης, ο αθλητής θα παραπέμπεται για εκτεταμένο παθολογικό
και εργαστηριακό έλεγχο. Τα ιατρικά αρχεία των αθλητών θα φυλάσσονται από τον ιατρό της Π.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

4. Ιατρικό ιστορικό σχετιζόμενο με τον COVID-19 θα πρέπει να συμπληρώσουν οι αξιωματούχοι
αγώνα, το προσωπικό της εγκατάστασης, το προσωπικό της Π.Α.Ε., το προσωπικό όλων των
φορέων που εμπλέκονται στην διοργάνωση των αγώνων και γενικά όσοι πρόκειται να
εισέλθουν σε μια εγκατάσταση στην οποία διεξάγονται αγώνες για το Πρωτάθλημα της Super
League, σύμφωνα και με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Συστήνεται η χρήση της απλής
βεβαίωσης που έχει εκδώσει η ΓΓΑ (https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.jpg).
Ειδικά για όσους κινούνται στους χώρους των αποδυτήριων και του αγωνιστικού χώρου, θα
πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη ιατρική βεβαίωση.

5. Πρόσβαση στην εγκατάσταση για τη διεξαγωγή των αγώνων έχουν υποχρεωτικά όσοι
συμμετέχουν στους αγώνες (ποδοσφαιριστές, διαιτητές, αξιωματούχοι αγώνα και
αξιωματούχοι ομάδων) καθώς και όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση του αγώνα (προσωπικό
Π.Α.Ε., προσωπικό εγκατάστασης, δυνάμεις ασφαλείας κ.ο.κ.) σύμφωνα με όσα
περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο. Τα προσωπικό όλων των εμπλεκομένων στη
διοργάνωση των αγώνων φορέων θα πρέπει να περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο για την
ομαλή διεξαγωγής τους.

6. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο το οποίο πρόκειται να εισέλθει στην αθλητική
εγκατάσταση παρουσιάσει – είτε ο ίδιος είτε ακόμα και άτομο του στενού του οικογενειακού
περιβάλλοντος με το οποίο έρχεται σε επαφή – συμπτώματα πυρετού, βήχα, δύσπνοιας,
μυαλγίας, διάρροιας, πονόλαιμου, ανοσμίας ή υπέρμετρης κόπωσης, δε θα προσέρχεται στην
αθλητική εγκατάσταση και άμεσα θα ενημερώνει τηλεφωνικά τον γιατρό της ομάδας εάν
πρόκειται για ποδοσφαιριστή, προπονητικό προσωπικό, προσωπικό της Π.Α.Ε. ή προσωπικό
της εγκατάστασης, ή τον προσωπικό του ιατρό εάν πρόκειται για άλλο άτομο. Για τους
παραπάνω να ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος. Εάν πρόκειται για
άλλο άτομο (πχ δημοσιογράφος, φωτογράφος) να ισχύει ότι προβλέπεται από τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ αναφορικά με τη διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος.

7. Σε όλους τους αγώνες η γηπεδούχος Π.Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την τήρηση καταλόγου για
όσους εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση για πιθανή ιχνηλάτηση από τον ΕΟΔΥ.

8. Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα καταγράφεται σε ειδικό κατάλογο
εισερχομένων – εξερχομένων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ώρα εισόδου
και εξόδου, η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων και θα υπογράφεται από όλους τους εισερχόμενους στην αθλητική εγκατάσταση. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δηλώνουν
κάποιο από τα συμπτώματα που αναφέρεται στην παράγραφο 6, αλλά και στο έντυπο
εισερχομένων – εξερχομένων. Ο κατάλογος θα αρχειοθετείται, καθημερινά, με μέριμνα του
υπευθύνου της εγκατάστασης, προκειμένου να διευκολυνθεί πιθανή αναγκαία ιχνηλάτηση.
Επίσης, με εξαίρεση την αποστολή των ομάδων (ποδοσφαιριστές, τεχνικό και προπονητικό
επιτελείο κ.ο.κ.), στους οποίους θα έχει απαραίτητα πραγματοποιηθεί θερμομέτρηση πριν την
αναχώρηση για το γήπεδο, σε όλους τους υπόλοιπους συντελεστές του αγώνα θα διενεργείται
θερμομέτρηση πριν την είσοδο στην εγκατάσταση σε ειδικά προκαθορισμένο χώρο. Όσοι
μετρηθούν με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 37ºC (τριάντα επτά βαθμών κελσίου) σε τρεις
μετρήσεις, δε θα τους επιτρέπεται η είσοδος.

9. Πέραν των ποδοσφαιριστών και των διαιτητών κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και του
αγώνα, όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να φοράνε προστατευτικές μάσκες και γάντια καθ’ όλη τη
διάρκεια παραμονής τους στην εγκατάσταση.

10. Γενικώς, για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού SARS-CoV-2, θα πρέπει να εφαρμόζονται
τα κάτωθι:

10.1. Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή
καθαρισμός τους με αντισηπτικό διάλυμα με βάση το οινόπνευμα.

10.2. Δεν επιτρέπονται οι χειραψίες ή οι εναγκαλισμοί.

10.3. Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου (μύτη, στόμα, οφθαλμοί) με άπλυτα χέρια, ιδίως
αν προηγουμένως υπήρξε επαφή με αντικείμενα που έχουν αγγίξει πολλά άλλα άτομα
(π.χ. πόμολα, διακόπτες κ.λ.π. σε κοινόχρηστους χώρους).

10.4. Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο σε περίπτωση βήχα ή
φταρνίσματος και απόρριψη του άμεσα σε κάδο απορριμμάτων. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει χαρτομάντηλο, χρήση του εσωτερικού των αγκώνων.

10.5. Άμεσο πλύσιμο των χεριών και του προσώπου σε περίπτωση επαφής με άλλο
πρόσωπο.

10.6. Αποφυγή συνθηκών συγχρωτισμού.

10.7. Τήρηση απόστασης 2 μέτρων από άλλα άτομα ή προστατευτική μάσκα σε
κοινόχρηστους χώρους

10.8. Οι προσωπικές συνομιλίες ή ενημερώσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με
απόσταση 2 μέτρων.


Τελευταία Νέα