Η Ε.Ε.Α. ενέκρινε την ίδρυση του Τ.Α.Α. Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενέκρινε την ίδρυση του Τ.Α.Α. Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής καθώς τακτοποιήθηκαν όλες οι νομικές εκκρεμότητες.