στόχοι

Ένοπλες Δυνάμεις: Ήδη έχουν κλειδωθεί οι στόχοι στην τουρκική επικράτεια που θα χτυπηθούν από την Ελλάδα αν επιχειρήσει επιθετική ενέργεια.

Ελληνοτουρκικά

Ένοπλες Δυνάμεις: Δεν περιμένει η Ελλάδα – Έχει ήδη κλειδώσει τους τουρκικούς στόχους

Ένοπλες Δυνάμεις: Ήδη έχουν κλειδωθεί οι στόχοι στην τουρκική επικράτεια που θα χτυπηθούν από την Ελλάδα αν επιχειρήσει επιθετική ενέργεια.