Γιώργος Πομάσκι: Ο άνθρωπος που άλλαξε την προπονητική

Ο Γιώργος Πομάσκι σε 30 χρόνια προπονητικής, άλλαξε την ιστορία του στίβου στην Ελλάδα