Σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν  πόρτες που έχουν σφραγιστεί για αμέτρητες δεκαετίες και για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Για μερικές από αυτές  γνωρίζουμε από την ιστορία τι προστατεύουν και γιατί, αλλά για άλλες δεν έχουμε ιδέα και μπορούμε μόνο να μαντέψουμε . Από μια πύλη που απαιτεί ένα ιερό άσμα να ανοίξει σε μία άλλη που...

Σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν  πόρτες που έχουν σφραγιστεί για αμέτρητες δεκαετίες και για πολλούς διαφορετικούς λόγους.

Για μερικές από αυτές  γνωρίζουμε από την ιστορία τι προστατεύουν και γιατί, αλλά για άλλες δεν έχουμε ιδέα και μπορούμε μόνο να μαντέψουμε .

Από μια πύλη που απαιτεί ένα ιερό άσμα να ανοίξει σε μία άλλη που κρύβει ένα στοιχειωμένο δωμάτιο για να προστατεύσει τους επισκέπτες σε ένα ξενοδοχείο.

Δείτε το βίντεο: