Θα το συναντήσουμε σε προϊόντα, και συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία με τη μορφή γραμμών και διαστημάτων

Ο γραμμωτός κώδικας ή αλλιώς barcode, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στο μάτι μας που ωστόσο δεν κατανοούμε απόλυτα τη σημασία του.

Θα το συναντήσουμε σε προϊόντα, και συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία με τη μορφή γραμμών και διαστημάτων.

Πρωτοεμφανίστηκε το 1940 και βασίζεται σε αυστηρές προδιαγραφές.

Στον κώδικα αυτό υπάρχουν γραμμές που είναι μακρύτερες από τις υπόλοιπες ενώ στην αρχή και στο τέλος υπάρχουν γραμμές ορίων προκειμένου να προσδιορίζεται πού αρχίζει και πού τελειώνει ο εν λόγω κώδικας.

Τα δύο πρώτα ψηφία από τα 13 του barcode είναι και ο κωδικός της χώρας όπου είναι καταχωρημένος ο κατασκευαστής αλλά όχι απαραίτητα η χώρα στην οποία έχει κατασκευαστεί το προϊόν.

Αποτέλεσμα εικόνας για barcode

Κωδικός της Ελλάδας είναι το 52ο Ενώ η Σουηδία έχει κωδικό χώρας το 73.

Τα επόμενα πέντε ψηφία είναι αυτά που κωδικοποιούν τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα ενώ τα επόμενα πέντε είναι ο αριθμός του προϊόντος που προσδιορίζεται από τον παραγωγό προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της αποθήκης και των πωλήσεων του προϊόντος.

Τέλος το τελευταίο ψηφίο του κώδικα είναι ένα ψηφίο ελέγχου.

Όπως και να έχει η χρήση του barcode στον απλό καταναλωτή δεν είναι τόσο κατανοητή, ούτε ακριβώς τα διαδικαστικά ωστόσο φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους παραγωγούς και τους κατασκευαστές.