Τι χρώμα έχει η ημερομηνία που γεννήθηκες

Λένε πως η ημερομηνία που γεννιόμαστε έχει χρώμα και μάλιστα σημαίνει και κάτι.