ΟΑΕΔ: Αυξάνονται τα χρήματα στα επιδόματα - Ποιο το πόσο στο επίδομα ανεργίας

Αύξηση θα παρουσιαστεί από την αρχή του 2022 στον κατώτατο μισθό αλλά και όλα τα επιδόματα.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2022 τα επιδόματα του ΟΑΕΔ θα σημειώσουν αύξηση με σημαντικότερο το επίδομα ανεργίας το οποίο θα ανέβει κατά 8 ευρώ.

Οι αυξήσεις στα επιδόματα θα είναι το φυσιολογικό επακόλουθο της αύξησης του κατώτατου μισθού. Από 650 ευρώ που είναι σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί σε 663 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, το επίδομα ανεργίας θα φτάσει στα 407,25 ευρώ από 399,25 ευρώ που είναι σήμερα. Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος). Αντίθετα, το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ τον μήνα δεν πρόκειται να αυξηθεί, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.

Ακόμη θα αυξηθεί και το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας. Το ποσό ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και θα μεταβληθεί από 207,61 ευρώ σήμερα στα 211,77 ευρώ. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι εποχικοί (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.). Για την καταβολή του επιδόματος επίσης, απαιτείται το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2021 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.325,75 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Για το ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανεργίας

Το ποσό θα ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή από 239,5 ευρώ θα πάει στα 244,35 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων επί τρεις (3) μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν είναι εποχικοί (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).  Αναλυτικά:

  • Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 239,5 ευρώ θα πάει στα 244,35 ευρώ.
  • Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών, ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 319,4 ευρώ θα πάει στα 325,8 ευρώ.

Δικαιούχοιγια αυτό το επίδομα είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης, εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο, καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα).

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου πολίτη να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό (για το έτος 2021 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 12.325,75 €), όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Ακόμη, οιι δικαιούχοι θα πρέπει να παραμένουν άνεργοι επί τρεις (3) μήνες και να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.

 

 

Διαβάστε Επίσης:

ΟΑΕΔ – ΟΠΕΚΑ: Αρχίζει η πληρωμή επιδομάτων