×

Στίβος ΝΕΟ

Sportime BET

Media

ΠαραFootball

Editorial

Στοίχημα

Βαθμολογίες

1 Ιουνίου 2019: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα


    Sportime Team

1 Ιουνίου 2019: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα


Σήμερα 1 Ιουνίου γιορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων του Οσίου Πύρρου του παρθένου του Αγίου Θεσπέσιου μάρτυρος και του Αγίου Ιουστίνου μάρτυρος.

Ο Άγιος Ιουστίνος γεννήθηκε στη Φλαβία Νεάπολη της Παλαιστίνης το 100 μ.X. αι. Οι γονείς του, Έλληνες ειδωλολάτρες (τον πατέρα του έλεγαν Πρίσκο Βάκχιο), φρόντισαν ώστε ο Ιουστίνος να λάβει εξαιρετική θεολογική αλλά και φιλοσοφική μόρφωση, η οποία ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να δώσει απάντηση στα ερωτήματα που έθετε η ανήσυχη ψυχή του.

Ο Θεός, όπως αναφέρει ο Ορθόδοξος Συναξαριστής, βλέποντας την αγνότητα και την ειλικρινή πρόθεση των αναζητήσεών του, ανταποκρίθηκε θαυμαστά. και κάποια ημέρα πού ο Ιουστίνος βάδιζε κοντά στη θάλασσα, συνάντησε ένα γέροντα, ο οποίος ήταν βαθύτατα καταρτισμένος στις αλήθειες των Θείων Γραφών, ο οποίος μετά το διάλογο δίδαξε στον Άγιο τη χριστιανική διδασκαλία. Όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος Πίος, ο Ιουστίνος μετέβη στη Ρώμη, όπου παρέδωσε στον αυτοκράτορα απολογία, στην οποία εξέθετε τις βασικές διδασκαλίες του Χριστιανισμού και αναιρούσε όλες τις εναντίον των χριστιανών κατηγορίες και αποδείκνυε την πλάνη των ειδώλων, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα από την Αγία Γραφή.

Δια την ενέργειά του αυτή, εκλήθη και Απολογητής. Η χριστομίμητη όμως δράση του Ιουστίνου, ο οποίος δεν έπαυε να κηρύττει το λόγο του Θεού και να συγγράφει έργα απολογητικού και ποιμαντικού χαρακτήρα προκάλεσε τη μήνι των ειδωλολατρών. Για το λόγο αυτό ο μέγας φιλόσοφος και ευσεβής χριστιανός συνελήφθη και αφού υπέστη διάφορα βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε το 165 μ.X. αναδεικνυόμενος όχι μόνο απολογητής της ορθόδοξης πίστης αλλά και αθλοφόρος μάρτυρας.

Σήμερα γιορτάζουν

Άγιος Ιουστίνος ο Απολογητής και φιλόσοφος

Άγιος Θεσπέσιος

Ανάμνηση της απαλλαγής της νήσου Λευκάδας από την αρρώστια πανώλη, το έτος 1743

Άγιοι Ιούστος, Ιουστίνος, Χαρίτων, Χαρίτω η παρθένος, Ευέλπιστος, Ιέραξ, Παίων και Λιβεριανός

Διήγηση ωφέλιμη κάποιου γεωργού Μετρίου ονομαζόμενου

Άγιος Νέων

Όσιος Πύρρος ο Επίσκοπος ο Παρθένος

Άγιος Φίρμος

Άγιος Γεράσιμος

Άγιοι Δέκα Χιλιάδες Μάρτυρες

Όσιος Διονύσιος του Γλουσέτσκ ο Θαυματουργός

Όσιος Αγαπητός ο εν τω σπηλαίω ο Ανάργυρος και Ιαματικός ο εκ Ρωσσίας

Άγιος Ουϊστάν

Όσιος Καρπάσιος

Άγιοι Φελινός και Γρατινιανός οι Μάρτυρες

Άγιοι Ρεβεριανός και Παύλος και οι συν αυτοίς

Άγιος Κρεσκεντιανός ο μάρτυρας

Άγιος Πρόκλος ο μάρτυρας

Άγιος Σεκούνδος ο Μάρτυρας

Όσιος Ρουαδανός της Κορνουάλης

Άγιος Φορτουνάτος

Άγιος Σίος ο οσιομάρτυρας ο εκ Γεωργίας

Άγιοι Δαβίδ, Γαβριήλ και Παύλος οι εκ Γεωργίας

Άγιος Ισχυρίων ο μάρτυρας και οι συν αυτώ

Σήμερα 1 Ιουνίου ήλιος ανέτειλε στις 6:04π.μ. και θα δύσει στις 8:41μ.μ.

Την 1η Ιουνίου γιορτάζουν οι: Ευέλπιστος, Ευελπίστη
Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας
Γεράκης, Γερακίνα
Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα
Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια
Ιουστίνος

Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος

Παγκόσμια Ημέρα Γονέων


Τελευταία Νέα