Όροι Χρήσης e-Sportime newsletter

Οδηγίες Εγγραφής /Διαγραφής στο Newsletter

Η υπηρεσία αυτόματης αποστολής εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου Νομοθεσίας και σχετικών άρθρων νομοθετικής ενημέρωσης , διατίθεται προαιρετικά για αυτούς που το επιθυμούν και μόνο για τους συνδρομητές.

Το εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας αποστέλλεται στο email που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή ως μέλους στην ιστοσελίδα μας e-nomothesia.gr.

Η εβδομαδιαίο Δελτίο αποστέλλεται κάθε Δευτέρα και περιλαμβάνει τη συνοπτική περιγραφή (τίτλος και υπότιτλος) των Νομοθετημάτων που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα e-nomothesia.gr, επίσης περιλαμβάνει τα άρθρα της Νομοθετικής Επικαιρότητας – Ειδήσεις (τίτλος και υπότιτλος), αλλά και τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο blog μας και αφορά την πρόσφατη κωδικοποίηση της Νομοθεσίας.

Εγγραφή στο Newsletter

Έχετε δικαίωμα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών ενημερωτικών δελτίων και Εμπορικών Προωθητικών Μηνυμάτων. Έχετε την επιλογή να αποδεχτείτε την παροχή αυτής της υπηρεσίας ή να την
απορρίψετε και εφόσον την αποδεχτείτε αποδέχεστε αυτομάτως και τους παρόντες όρους.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης θα λαμβάνει στο δηλωθέν e-mail του τα ενημερωτικά δελτία και τα προωθητικά μηνύματα ή την εμπορική επικοινωνία της Ιστοσελίδας για την προώθηση των δράσεων της ιστοσελίδας, νέων εντύπων και ιστοσελίδων της Εταιρείας και προωθητικών εν γένει ενεργειών, είτε αυτοματοποιημένα είτε με ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Sportime διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή ενημερωτικών Νewsletter. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Sportime ενδεχόμενη διαγραφή ενδιαφερόμενου παραλήπτη.

Διαγραφή από το Newsletter

Η διαγραφή γίνεται επίσης απλά από τον ίδιο τον αποδέκτη του ενημερωτικού e-mail, με απλή επιστολή προς την ιστοσελίδα στο email info[at]sportime.gr οποιαδήποτε στιγμή εκδηλωθεί σχετικό αίτημα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσετε το email αποστολής των μηνυμάτων ή και να διορθώσετε τα στοιχεία σας με απλή επιστολή στο ίδιο email ή τηλεφωνικά στο 2106871137.

Μπορείτε να δείτε τον τρόπο εγγραφής και απεγγραφής από το Νewsletter της ηλεκτρονικής εφημερίδας e-Sportime εδώ.