ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυγενάκης: «Σύμφωνο συνεργασίας» για το σπίτι του κλειστού στίβου και βόλεϊ

Συμφωνία ανάμεσα σε Αυγενάκη, Πατούλη και Μάδη...
Αυγενάκης: «Σύμφωνο συνεργασίας» για το σπίτι του κλειστού στίβου και βόλεϊ

Αυγενάκης, Πατούλης και Μάδης δεσμεύτηκαν για την πλήρη και εύρυθμη λειτουργία τους ώστε να αποδοθούν ξανά στην αθλητική οικογένεια και στην τοπική κοινωνία

Αυγενάκης: «Σύμφωνο Συνεργασίας», με αντικείμενο την επαναλειτουργία των κλειστών γυμναστηρίων «Σπίτι του Κλειστού Στίβου και του Βόλεϊ» και «Προπονητικό Κέντρο του Βόλεϊ», υπέγραψαν σήμερα στο δημαρχείο Παιανίας ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και ο Δήμαρχος Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις «Σπίτι του Κλειστού Στίβου και του Βόλεϊ» και «Προπονητικό Κέντρο του Βόλεϊ» κατασκευάστηκαν επί εκτάσεως ιδιοκτησίας του Δήμου Παιανίας με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και μέριμνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αρχικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και στη συνέχεια να αποδοθούν προς χρήση για τις ανάγκες της ΕΟΠΕ και του ΣΕΓΑΣ, αλλά και εν γένει για αθλητικούς σκοπούς. Έκτοτε και έως σήμερα οι εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις κατέστησαν μη λειτουργικές, κατόπιν εκτεταμένων βανδαλισμών και κλοπών και έλλειψης συντήρησης και φύλαξης των υποδομών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ – Αυγενάκης: Αυτοψία στο αναξιοποίητο αθλητικό κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού

Το διετές «Σύμφωνο Συνεργασίας», λοιπόν, που υπογράφηκε προβλέπει τα εξής:

«Δεδομένου ότι κρίνεται αναγκαίο να διασωθούν και να αξιοποιηθούν οι εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις και επειδή αυτές αποτελούν ένα έργο υπερτοπικού ενδιαφέροντος, καθώς εξυπηρετούν τόσο τον πρωταθλητισμό όσο και τον μαζικό αθλητισμό και την άθληση για όλους, με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Παιανίας και της Περιφέρειας Αττικής, τίθεται η βάση για τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων φορέων προκειμένου:

* Να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι ενέργειες, που αφορούν στην πλήρη και εύρυθμη λειτουργία των αναφερόμενων εγκαταστάσεων και

* να αποδοθούν τόσο στην αθλητική οικογένεια, όσο και τοπική κοινωνία ασφαλείς και λειτουργικοί χώροι άθλησης και αναψυχής, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανύψωση του αθλητισμού και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της.

Τα συμβαλλόμενα μέρη με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

* Να οργανώσουν και να διαθέσουν άμεσα χάρτη ενεργειών οργάνωσης και υλοποίησης του παρόντος μνημονίου, ως προς τα εξής τρία (3) στάδια υλοποίησης του έργου:

α) εκπόνηση μελέτης για την αποτύπωση των φθορών και την κοστολόγηση των απαιτούμενων εργασιών για την επισκευή και ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων,
β) εκτέλεση του έργου και
γ) διαχείριση και λειτουργία των Γυμναστηρίων.

* Να παράσχουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του παρόντος μνημονίου.

* Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου του παρόντος, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

* Να συμβάλουν με την παροχή των κατάλληλων στοιχείων στην διαμόρφωση σχεδίου προγραμματικής συμβάσεως, ώστε με την υπογραφή του να μεταφερθεί η σχετική αρμοδιότητα στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, που θα ορίζονται προς τούτο, τους προϋπολογισμούς κάθε έργου, τα σχετικά τεχνικά δελτία και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου.

* Να μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου.

* Να διασφαλίσουν τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

* Να συμμετέχουν στη διοίκηση και διαχείριση του Γυμναστηρίου και να διαθέτουν αυτό στους αθλητικούς φορείς και το κοινό, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, που θα καθοριστούν στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτού.

* Να λαμβάνουν εν γένει κάθε αναγκαίο μέτρο, που απορρέει από το παρόν μνημόνιο για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του αντικειμένου του.

Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος μνημονίου συνεργασίας τα τρία συμβαλλόμενα μέρη:

* Θα συγκροτούν, εφόσον απαιτείται, Ομάδες Εργασίας αποτελούμενες από στελέχη των τριών φορέων και θα προβαίνουν στην ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων για τον συντονισμό και την διεκπεραίωση θεμάτων στο πλαίσιο των δράσεων του μνημονίου. Οι παραπάνω ομάδες θα συγκροτούνται με απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού.

* Θα ορίσουν από έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, που θα επιφορτιστούν με την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων του μνημονίου, την αξιολόγηση της πορείας της συνεργασίας των τριών φορέων και την υποβολή προτάσεων στα συμβαλλόμενα μέρη για την τροποποίηση ή παράταση του μνημονίου, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνεται αναγκαία.

Έπειτα από την υπογραφή του «Συμφώνου Συνεργασίας», οι κ.κ. Αυγενάκης, Πατούλης και Μάδης επισκέφθηκαν τις δύο Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και διαπίστωσαν εκ τους σύνεγγυς τις επισκευαστικές ανάγκες και τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις προκειμένου να τεθούν εκ νέου στις υπηρεσίες Ομοσπονδιών, Συλλόγων, Εθνικών ομάδων, αθλητών, αθλουμένων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας.

Post on Facebook Post on X (Twitter) Post on LinkEdin Send this post with WhatsApp Send this post with Viber E-mail Post
Εγγραφείτε στα Σελίδα του του Sportime στην πλατφόρμα των Google news για άμεση κι έγκυρη ενημέρωση.