Επιτροπή Εφέσεων

Ανακοινώθηκαν οι ποινές της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ανακοίνωσε τις ποινές της, μετά την τελευταία συνεδρίαση του οργάνου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Επιβάλλει στο σωματείο Αήττητος Σπάτων χρηματική ποινή ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ (αγώνας Γ’ Εθνικής Αήττητος Σπάτων-Ηρόδοτος).

Διατάσσει τη διόρθωση της υπ’ αριθ. 196/2018 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., που εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 12793/23.4.2018 έγγραφης κλήσης της Ε.Π.Ο. προς το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΘΗΒΑ Α.Ο.» σε απολογία, ως προς το διατακτικό της, συγκεκριμένα δε από το εσφαλμένο «επιβάλλεται η ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα της ομάδας του εγκαλούμενου σωματείου για όσο χρόνο δεν εξοφλούνται οι επιβληθείσες με τις υπ’ αριθ.33/2018, 36/2018 και 41/2018 αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής χρηματικές ποινές συνολικού ύψους 2.081€», στο ορθό «επιβάλλεται η ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα της ομάδας του εγκαλούμενου σωματείου για όσο χρόνο δεν εξοφλούνται οι επιβληθείσες με τις με αριθμό 33/2018, 36/2018, 41/2018, 54/2018, 63/2018 αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής, καθώς και με τη με αριθμό 8/2018 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο., χρηματικές ποινές συνολικού ύψους 8.108€».

Επιβάλλει στο σωματείο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα της ομάδας του εγκαλούμενου σωματείου, για όσο χρόνο δεν εξοφλούνται οι επιβληθείσες με τις με αριθμό 63/23.2.2018, 88/8.3.2018, 122/29.3.2018 και 130/29.3.2018 αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής χρηματικές ποινές, συνολικού ύψους 2.064€».

Η γνώμη σας μετρά. Σχολιάστε το άρθρο