Αλαφούζος

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ αυξάνει συνεχώς το μετοχικό κεφάλαιο

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από το καλοκαίρι του 2018 μέχρι σήμερα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος αυξάνει συνεχώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με αποτέλεσμα να κάνει διαχειρίσιμο το πάλαι ποτέ δυσβάστακτο χρέος.

Ήδη από τον Αύγουστο του 2018 είχε αποπληρώσει το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων απέναντι στις τράπεζες με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 6.747.089 ευρώ.

Εν προκειμένω, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22 Μαΐου, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5.000.010,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, συμπεριλαμβανομένων της κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων και προκαταβολών διά εκδόσεως 16.666.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 51.908.944,80€ διαιρούμενο σε 173.029.816 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 17.302.982 μετοχές ανήκουν στον Ερασιτέχνη.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ κάλυψε ολόκληρο το ποσό για πρώτη φορά, αφού τις προηγούμενες έβαζε από 2.500.000 έως 4.500.000 ευρώ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν… τράβηξε την πρίζα, μέχρι τώρα, τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί, τουλάχιστον ως προς τις οικονομικές αμαρτίες του παρελθόντος.

Το καλοκαίρι του 2018 άρχισε σταδιακά την απομείωση του χρέους και τη διευθέτηση οφειλών προς όλους, φτάνοντας σήμερα σε μία σχετική εξισορρόπηση της κατάστασης.

Σε διάστημα δύο ετών και τριών μηνών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο Γιάννης Αλαφούζος έβαλε στην ΠΑΕ το ποσό των 43.700.000 ευρώ.

Εντούτοις, δεν προτίθεται να αλλάξει το… τροπάριο, καθώς την Τετάρτη (23/9) πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπου αποφασίστηκε να ανοίξει νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Θα είναι κι αυτή ύψους 5.000.010 ευρώ και πιθανότατα θα έχει διάρκεια τριών μηνών, ήτοι μέχρι το τέλος του χρόνου.

Αναλυτικά οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τον Ιούνιο του 2018:

Ιούνιος 2018: 3.658.611 ευρώ

Αύγουστος 2018: 17.441.847,60 ευρώ σε αύξηση 20.000.000 ευρώ.

Ιανουάριος 2019: 4.505.132,40 ευρώ σε αύξηση ύψους 10.000.000 ευρώ, η οποία πιστοποιήθηκε (μερικώς) στις 30 Ιανουαρίου 2019.

Μάιος 2019: 2.620.500 ευρώ σε αύξηση 5.000.000 ευρώ.

Οκτώβριος 2019: 2.946.000 σε αύξηση 5.000.000 ευρώ.

Φεβρουάριος 2019: 3.200.000,10 σε αύξηση 5.000.000 ευρώ.

Μάιος 2020: 4.329.999,90 σε αύξηση 5.000.000 ευρώ.

Αύγουστος 2020: 5.000.010 σε ισόποση αύξηση.