ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Παναθηναϊκός: Το ποσό που πρέπει να δώσει άμεσα σε Μπούρμπο-Βέμερ

Προβλεπόμενες οι αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου
Παναθηναϊκός: Το ποσό που πρέπει να δώσει άμεσα σε Μπούρμπο-Βέμερ

Το χέρι στην τσέπη καλείται να βάλει εντός του επόμενου δεκαημέρου ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Οι υποθέσεις για τις υποθέσεις των Χρήστου Μπούρμπου-Γενς Βέμερ είχαν εκδικαστεί και οι αποφάσεις ήταν οι προβλεπόμενες.

Το “τριφύλλι” θα πρέπει να εξοφλήσει σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις τον Έλληνα άσο και σε πέντε την εφορία για τα οφειλόμενα στον Γερμανό μπακ, αρχής γενομένης από το επόμενο δεκαήμερο.

Κατά συνέπεια, σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δώσει 19.187 ευρώ για τα δεδουλευμένα του Μπούρμπου και 18.625 για τον Βέμερ.

Η απόφαση για Μπούρμπο

Συνεκδικάζει α΄) την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 33456/17.10.2018 αίτηση και β΄) την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37224/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση).

Απορρίπτει την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 33456/17.10.2018 αίτηση. Δέχεται την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37224/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση).

Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Χρήστο Μπούρμπο του Ευαγγέλου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 316/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (38.374,55 €) πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως, καταβληθεί/εξοφληθεί από την υπόχρεη (ανταιτούσα) ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, της δε άλλης μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση μη καταβολής ολόκληρου του ποσού αμφοτέρων των δόσεων, θα καθίσταται και πάλι δυνατή η επιβολή των κατ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π. ποινών μετά τήρηση της προς τούτο προβλεπόμενης διαδικασίας.

 

H απόφαση για Βέμερ

Συνεκδικάζει α΄) την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 35558/29.10.2018 αίτηση και β΄) την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37233/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση).

Απορρίπτει την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 35558/29.10.2018 αίτηση. Δέχεται την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37223/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση).

Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Jens Alexander Wemmer του Jochen) δυνάμει της υπ’ αριθμ. 306/10.05.2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών (93.129,08 €) πλέον των νομίμων τόκων πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως, καταβληθεί / εξοφληθεί από την υπόχρεη (ανταιτούσα) ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, κάθε μιας δε εκ των λοιπών τεσσάρων μέχρι την αντίστοιχη ημέρα εκάστου επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε εκ των πέντε (5) δόσεων, θα καθίσταται και πάλι δυνατή η επιβολή των κατ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π. ποινών μετά τήρηση της προς τούτο προβλεπόμενης διαδικασίας.

Athens Alive: Στην Αθήνα ο Μαρκ Αλεξάντερ (video)

Παναθηναϊκός: Νέος διακανονισμός με Σεϊταρίδη

Post on Facebook Post on X (Twitter) Post on LinkEdin Send this post with WhatsApp Send this post with Viber E-mail Post
Εγγραφείτε στα Σελίδα του του Sportime στην πλατφόρμα των Google news για άμεση κι έγκυρη ενημέρωση.
Sportime Team

Αρθρογραφεί στο Sportime.GR και είναι συντάκτης του ιστότοπου αυτού.