menu

ΕΦΚΑ: Έως 700 ευρώ τον μήνα ο μισθός των πρώην συνταξιούχων για εκκαθάριση συντάξεων


Βαγγέλης Λάσκαρης

ΕΦΚΑ: Έως 700 ευρώ τον μήνα ο μισθός των πρώην συνταξιούχων για εκκαθάριση συντάξεων


ΕΦΚΑ: Την αμοιβή των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Πρόκειται για συνταξιούχους, πρώην υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ που συστρατεύθηκαν για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα ορίζεται μηνιαία μικτή κατ’ αποκοπή αμοιβή κάθε συμβαλλόμενου πρώην υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης σε 700 € με την προϋπόθεση επεξεργασίας 60 συνταξιοδοτικών φακέλων.

Συγκεκριμένα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Toπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (Α΄ 119).

6. Tις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 113/11.3.2021 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ».

13. Την υπ’ αρ. οικ. 11856/602/17.3.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπό στοιχεία ΑΑΥ Μ461/16.3.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: ΩΘΘ346ΜΑΠΣ-Ζ3Θ).

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά προκαλείται δαπάνη ύψους έως 560.000 € στον προϋπολογισμό έτους 2021 του e-Ε.Φ.Κ.Α και βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0419 «Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες» του προϋπολογισμού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών οικ. έτους 2021 του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

1. Η μηνιαία μικτή κατ’ αποκοπή αμοιβή κάθε συμβαλλόμενου πρώην υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ορίζεται σε επτακόσια (700) € με την προϋπόθεση επεξεργασίας εξήντα (60) συνταξιοδοτικών φακέλων. Σε περίπτωση επεξεργασίας μικρότερου αριθμού φακέλων, η αμοιβή μειώνεται αναλογικά. Δεν οφείλεται αμοιβή για την επεξεργασία μικρότερου των σαράντα (40) συνταξιοδοτικών φακέλων το μήνα.

2. Η οργάνωση, η επίβλεψη του έργου, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία πιστοποίησης επίτευξης των στόχων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

3. Η δραστηριότητα αυτή εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).

4. Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται με την υπογραφή σύμβασης έργου μεταξύ του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και του συμβαλλόμενου – πρώην υπαλλήλου του φορέα, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, άνευ δυνατότητας ανανέωσης.

Εγγραφείτε στο Ειδήσεις, νέα, παρασκήνια από το Sportime μέσα από το Google news

Sportime Extras