Γαλλικό ΣτΕ: Το Ανώτατο Γαλλικό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικό το όριο των πιστών που θέσπισε η κυβέρνηση για τους λατρευτικούς χώρους.

Το «σκληρότερο» ΣτΕ ίσως και παγκοσμίως (σ.σ. δεν υπάρχει κοσμικότερο κράτος από την Γαλλία παγκοσμίως) νομολόγησε το εξής απλό: Ότι δεν είναι αναλογικό το όριο των 30 πιστών ανά εκκλησία διότι ταυτοχρόνως επιτρέπεται στα εμπορικά καταστήματα αόριστος αριθμός πελατών βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Κορονοϊός: Άνοιξε της εκκλησίες το Βέλγιο με το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας παγκοσμίως

Συνεπώς, το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, δεδομένης και της απαγόρευσης των κοινών συναθροίσεων άνω των 6 ατόμων, θεωρεί ότι η λατρευτική σύναξη στους ναούς διαφέρει εκ φύσεως από μια οποιαδήποτε άλλη συγκέντρωση προσώπων και γι’ αυτό χρήζει επαυξημένης προστασίας.

O Γάλλος δικαστής θεώρησε ότι το ανώτατο όριο πιστών είναι δυσανάλογο ως προς τον στόχο της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και ότι η κυβέρνηση «έκανε σοβαρή και προφανώς παράνομη παρέμβαση» στη θεμελιώδη ελευθερία της λατρείας.