Μήνυμα ημέρας (19 Φεβορυαρίου). Το μήνυμα της ημέρας από το Sportime.gr. «Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις». O «Σκοτεινός Φιλόσοφος» Ηράκλειτος «544-484 π.Χ.» είχε πει: «Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει». Δηλαδή πως: «Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις». Μήνυμα αισιοδοξίας πως κάθε μέρα πρέπει να παλεύουμε και να αισιοδοξούμε....

Μήνυμα ημέρας (19 Φεβορυαρίου). Το μήνυμα της ημέρας από το Sportime.gr. «Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις».

O «Σκοτεινός Φιλόσοφος» Ηράκλειτος «544-484 π.Χ.» είχε πει: «Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει». Δηλαδή πως: «Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις». Μήνυμα αισιοδοξίας πως κάθε μέρα πρέπει να παλεύουμε και να αισιοδοξούμε. Να βάζουμε στόχους και να προσπαθούμε να τους πετύχουμε, όσο δύσκολοι κι αν φάινονται αυτοί.